Grönskande bostadsområde i Piteå ska rustas upp

Nu ska utemiljön i bostadsområdet Linnéparken i Piteå rustas upp. Norconsult och beställaren Pitebo vill skapa ett hemtrevligt område som håller över tid.

Nu ska utemiljön i bostadsområdet Linnéparken i Piteå rustas upp. Norconsult och beställaren Pitebo vill skapa ett hemtrevligt område som håller över tid.

Nu ska utemiljön i bostadsområdet Linnéparken i Piteå rustas upp. Norconsult och beställaren Pitebo vill skapa ett hemtrevligt område som håller över tid.

Foto: Pressbild

Piteå2022-08-19 16:03

Första skedet i uppdraget har varit att ta fram ett gestaltningsprogram för innergårdarna och andra gemensamma ytor mellan husen, bland annat ett poolområde.

Utmärkande för området är den omfattande växtligheten.

– Området byggdes i slutet på 1960-talet och man byggde lummigare på den tiden. Det är inte lika populärt idag eftersom vissa upplever en ökad otrygghet. Men det är en enorm tillgång med uppvuxna grönstrukturer som vi kan utgå ifrån i gestaltningsarbetet, säger Annika Lundkvist, Landskapsarkitekt för Norconsult.

Dialogen med beställaren har varit en viktig aspekt.

– Vi vill inte bara rusta upp kortsiktigt utan gå steget längre och skapa något som går att förvalta över tid. Då är det viktigt att beställaren är med och ser till att vi skapar något som de mäktar med att underhålla i längden. Vi kommer också ta fram en skötsel- och underhållsplan i ett senare skede, säger Annika Lundkvist.

Annika Lundkvist berättar att det har varit ett roligt projekt.

– Det är inte ofta man får jobba i så här gröna områden. Det ger oss goda förutsättningar att få till en riktigt hemtrevlig boendemiljö, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!