Piteå sjukhus förbereds för corona

Nu bygger Region Norrbotten en sluss till operationsavdelningen på Piteå sjukhus för att kunna ta emot svårt sjuka patienter som är smittade med covid-19 – och hindra smittspridning.

14 mars 2020 10:45

Åtta personer har bekräftats smittade av coronaviruset i Norrbotten. I nuläget finns det dock inga svårt sjuka patienter med covid-19 i länet.

– Men vi vill vara förberedda om det händer, säger Anna Alm Andersson, chef för division Närsjukvård vid Region Norrbotten.

För knappt två veckor sedan införde Region Norrbotten besöksförbud på alla sjukhus samt på hälsocentralernas obs-platser. Nu bygger man en sluss till operationsavdelningen på Piteå sjukhus. Slussen behövs för att skydda patienter och personal från smittspridning utanför avdelningen.

– Det här är en förberedelse inför en eventuellt förändrad situation där vi behöver ta snabba beslut, säger Anna Alm Andersson. 

Förändringen från operationsavdelning till intensivvårdsavdelning kommer att ske först när det finns riktigt svårt sjuka patienter med covid-19 som behöver intensivvård. Fram till dess kommer operationerna utföras som vanligt enligt regionen.

– När vi väl fattar beslutet kommer vi att ställa in alla planerade operationer på Piteå sjukhus, säger Per Berglund, chef division Länssjukvård vid Region Norrbotten. 

Berörda patienter kommer i sådana fall att kontaktas av Region Norrbotten. Det gäller för alla som har planerade besök och behandlingar. 

– Du behöver inte ringa oss och fråga om din planerade operation, vi kontaktar dig, säger Per Berglund.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christoffer Markström