Pensionerade tandläkare löser bristen?

"Låt pensionerade tandläkare gå in och jobba i Kalix!" De styrande partierna i Kalix föreslår att Regionen testar arbetssättet.

17 september 2019 20:22

Politikerna skriver att det inte finns tillräcklig tillgång till tandvård då folktandvården har ett stort antal vakanta tjänster, och att de därför vill testa ett nytt sätt att arbeta:

"Det nya arbetssättet är att Läkarjouren har ett antal pensionerade tandläkare som kan gå in och arbeta i Kalix. Dessa rutinerade tandläkare kan bära sina egna lönekostnader då varje ingrepp görs till en fast kostnad och ingreppen betalas delvis av patienten. Utöver att korta köerna kan dessa rutinerade tandläkare även fungera som handledare för tandläkarstuderande. Om den studerande får en bra handledning och känner sig trygg så ökar möjligheterna att de väljer att bosätta sig och arbeta i Kalix."

Linda Frohm (M), regionråd, säger att lösningen inte är ny för henne.

– Jag har också fått den presenterad. Det är viktigt att titta på alla nya lösningar. Folktandvården i Kalix har tappat sex av nio tandläkare, de har pensionerats eller gått till privata aktörer och nu när de är få så fokuserar Regionen på de prioriterade grupperna som är människor mellan noll och 23 år och akut tandvård.

Linda Frohm säger att lösningen "öppnar en ny marknad":

– Vi har inte använt hyrläkare eller stafettläkare inom tandvården och vi skulle bli först i landet att göra det, därför måste saken noga övervägas. Hade det funnits plats för alla människor hos privata kliniker så hade vi inte behövt agera, vi ska aldrig någonsin gå in och störa den privata marknaden, men nu gör det ju inte det.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Nilsson