Oroliga rökare söker stöd i coronatider

Oro för att bli sjuk i covid-19 får många rökare att vilja sluta tvärt. Sluta röka-linjen tar emot fler och längre samtal än vanligt.

Man har inte tid att förbereda sig och man är orolig för att få corona, säger Annelie Johansson, driftansvarig på Sluta röka-linjen.

31 mars 2020 19:07

Förra veckan mottog stödtelefonen 25 procent fler samtal jämfört med en vanlig vecka. Bakgrunden är den senaste tidens misstankar om att rökare kan löpa större risk att insjukna allvarligt i covid-19, något Folkhälsomyndigheten håller på att titta närmare på.

Det som vi har uppmärksammat i de samtal som vi får är att det är många som är väldigt oroliga och beskriver det som att man måste sluta på en gång, säger Annelie Johansson.

Samtalen är också längre än vanligt och även personer som har slutat röka men som känner att röksuget har ökat under coronakrisen hör av sig.

Effekten i samhället är ju att man inte hinner förbereda sig. Helt plötsligt står du där och ditt företag har gått i konkurs, du har inget jobb, ingen försörjning och du kanske inte har någon a-kassa ens en gång. Man känner att man mår väldigt dåligt och att man måste hantera sina känslor, och då ligger det nära till hands att man tar till cigaretter.

Förändrad rådgivning

Generellt är rekommendationen till rökare som vill sluta att ha is i magen och inställa sig på att det kan ta en till två veckor enbart för att förbereda sig inför ett rökstopp. Men när folk ringer och förklarar att rökstoppet måste ske nu och inte om en vecka blir rådgivningen annorlunda.

Då blir vår uppgift att förbereda de här klienterna på att det kan bli tufft. Vi får spekulera lite mer utifrån hur det brukar vara för människor som slutar tvärt, hur de känner och mår. Men också ge tips på det vi vet lindrar abstinens.

"Kan bara gissa"

Annelie Johansson understryker dock att det för tidigt att veta säkert om det finns ett samband mellan rökning och ökad risk för svår sjukdom.

Vi kan bara gissa än så länge, utifrån andra studier som finns. Men eftersom viruset är så pass nytt så har man inte hunnit göra någon forskning på det än.

Oavsett råder hon alla som känner oro att ta kontakt med Sluta röka-linjen.

Om man känner sig orolig eller känner att jag faktiskt skulle behöva lite hjälp, så ring till oss. Vi ställer inga orimliga krav, vi vill finnas här som en samtalspartner att kunna diskutera med och komma fram till en lösning på problemet.
Fakta: Råd till den som vill sluta röka

Gör dig av med cigaretter, tändare och askkoppar.

Ät och drick regelbundet, gärna något extra mellanmål eller en frukt.

Notera hur röksug kommer och går. De försvinner ofta på någon minut om du väntar ut dem.

Rör på dig och håll dig sysselsatt.

Använd gärna nikotinläkemedel mot abstinenssymtom.

Om du tar mediciner kan doserna behöva justeras när du slutar röka. Kontakta din läkare för att diskutera detta.

Berätta för din omgivning att du har slutat röka och be dem att stötta dig.

Källa: Sluta röka-linjen


Fakta: Sluta röka-linjen

Sluta röka-linjen är en nationell kostnadsfri stödtelefon som funnits sedan 1998.

Sedan 2003 finansieras verksamheten huvudsakligen av socialdepartementet med Folkhälsomyndigheten, dåvarande Statens folkhälsoinstitut, som ansvarig myndighet.

Verksamheten drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) inom Region Stockholm.

De som svarar på Sluta röka-linjen har en bakgrund inom vård, tandvård, beteende- och folkhälsovetenskap samt hälsopedagogik och är utbildade i tobaksavvänjning.

Genom åren har Sluta röka-linjen tagit emot över 150 000 samtal. Alla samtal är kostnadsfria och den som söker stöd kan välja att vara anonym.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Oskar Carlsson/TT