Belgien Två fall av afrikansk svinpest hos döda vildsvin i sydöstra Belgien väcker ny oro för smittans spridning västerut och norrut.

Hur svinen i Etalle-trakten i Vallonien smittats är ännu oklart. Rädslan är ändå stor för de ekonomiska konsekvenserna om sjukdomen även sprids till tamsvinen, framför allt norrut i landet. I Vallonien samlar svinnäringen endast omkring 375 000 svin, mot nästan sex miljoner i Flandern.

Om det får fäste här skulle de få ytterst svåra konsekvenser, säger en företrädare för den flamländska lantbruksorganisationen Boerenbond till tidningen Le Soir.

Afrikansk svinpest är inte farlig för människor, men ytterst dödlig för svinen. På senare år har smittan spridits allt mer i bland annat Baltikum och sydöstra Europa.