Olycka med häst på Arbetsmiljöverkets bord

Under undersökningen slår hästens mun hastigt igen och klämmer veterinärens finger.

Olycksfallet är nu på Arbetsmiljöverkets bord.

16 december 2017 13:01

Händelsen är från i september i år, platsen är en gård i Östra Norrbotten och en veterinär är där för att undersöka en häst i munnen.

Hästen ställs upp så att den står stilla och hästens mun tvingas upp med en så kallad munstege.

Under undersökningen släpper munstegen och munnen slår igen så att veterinärens vänstra ringfinger kläms i munstegen.

Klämningen kändes, enligt uppgift i anmälan, inte allvarlig då så veterinären avvaktade med att söka vård.

Några veckor senare hade leden svullnat och smärtan kvarstod varför sjukvården uppsöktes.

Utlåtandet från ortopeden, som veterinären senare fick uppsöka, är att ett ligament är delvis avslitet och ledytan eventuellt skadad i leden.

Vidare sägs att det kan bli framtida problem med fingret, då ledytan troligen är skadad då det enligt beskrivningen hoppar till lite i leden vid manipulation.

Nu återstår att se vad Arbetsmiljöverket säger.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!