Det var i somras som Försvarsmakten fick kännedom om att en husrannsakan genomförts av polis i en av dess anställda officerares bostad. Mannen arbetar vid Norrbottens regemente. Vid husrannsakan hittades spräng- och tändmedel, illegala vapen, ammunition och dopningspreparat.

Sprängdegen – åtta kilo – kom enligt förpackningens utseende från Försvarsmakten och likaså den finkalibriga ammunitionen. Vapnen ska ha varit två handeldvapen som mannen varken hade licens för, eller rätt att förvara hemma, enligt uppgift från polisen.

Försvarsmakten uppger i ett yttrande från personalansvarsnämnden dessutom att polisen sagt att det ena vapnet – en revolver – hittats skarpladdad i mannens bil.

Fynden får nu konsekvenser för mannen.

"Oavsett vad XX kan komma att dömas för med anledning av de brottsmisstankar som i dagsläget föreligger mot honom, finner personalansvarsnämnden att XX på grund av de omständigheter som reogjorts för grovt åsidosatt vad som åligger honom som officer i Försvarsmakten. (...) Försvarsmakten beslutar därför att XX ska avskedas från sin anställning."

LÄS MER: Militär misstänkt för grov brottslighet