ÖB välkomnar försvarsförslag

ÖB Micael Bydén är positiv till försvarsberedningens förslag på upprustning.

Han oroar sig inte för att satsningen kan komma att bantas.

15 maj 2019 09:12

ÖB konstaterar att förslagen i försvarsberedningens rapport "väldigt mycket ligger i linje" med de råd Försvarsmakten lämnat in till beredningen.

Det är en bra, omfattande och väl genomarbetad rapport som vi nu ser fram emot att lägga vårt raster över. Då handlar det om Försvarsmaktens förmåga att kunna leverera ambitionsökningen.

Komplext arbete

ÖB väntar nu på att regeringen inom kort ska ge Försvarsmakten i uppdrag att analysera förslagen för att se hur de kan genomföras och hur ambitionerna kan nås.

Försvarsmaktens underlag blir sedan viktigt för den kommande försvarspropositionen 2020.

TT: Ökar försvarsförmågan tillräckligt med försvarsberedningens förslag?

Det är ett komplext planeringsarbete vi står inför och man måste se det i en helhet. Jag är väl mer beredd att svara mer i detalj senare i höst, säger Bydén.

Glad över samsyn

Det råder bred samsyn bland partierna i försvarsberedningen om vad som behöver göras, men de är inte överens om hur satsningarna ska finansieras.

TT: Är det en dålig signal till omvärlden?

Jag tar min utgångspunkt i det första. Det viktigaste, och det jag uppfattar och förstår, det är att det finns en bred samsyn och samstämmighet om vad den här rapporten står för. Det är också utifrån det vi kan ta oss an det här planeringsarbetet, säger Bydén.

Nästa år väntar partipolitiska förhandlingar om en försvarsproposition till riksdagen, som stakar ut den försvarspolitiska inriktningen för 2021-2025.

Inte oroad

TT: Är du oroad för att försvarsberedningens förslag kan komma att bantas?

Det är inget jag oroar mig för. Nu ser vi fram emot den här uppgiften och att vi faktiskt får ge oss på både detaljer och helheten och komma med det bästa och mest genomarbetade underlag på senhösten, säger Bydén.

Försvarsberedningens förslag innebär att försvarets verksamhet kommer att öka på flera orter runt om i landet.

TT: Kan kommuner hoppas på fler försvarsjobb?

I första hand ser jag fram emot att vi fortsätter ökningen och växer på orter där vi finns i dag, säger ÖB.
Ett logiskt nästa steg är att vi behöver mer infrastruktur, vi behöver finnas på de militärstartegiska områdena där vi inte är i dag. Men det är nästa steg för mig.

Största utmaningen

ÖB understryker att utmaningen inte bara handlar om att kunna anställa fler. Försvarsmakten måste också samtidigt se till att det finns tillräckligt med infrastruktur, att militär personal ska kunna öva på relevant sätt och att Försvarsmakten kan husera både personal, materiel och verksamhet på ett bra sätt.

TT: Vilken är den största utmaningen för att kunna förverkliga försvarsberedningens förslag?

Den största utmaningen för Försvarsmakten är omvärldsutvecklingen. Men om man sedan tittar på vår egen verksamhet så är det personalen och att vi klarar av att rekrytera, bibehålla de vi har och utveckla dem i den takt vi behöver, säger Bydén.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!