Nytt projekt riktar sig till mindre företag

RISE Interactive i Piteå jobbar med ett nytt projekt som riktar sig till små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten.

27 april 2017 15:00

Projektet går under namnet DesignIT och tanken är att det ska öka kunskaperna om innovation, interaktionsdesign och användarupplevelser och bygga broar till forskningsinstitut.

– Vi vill sänka tröskeln och göra det enkelt för små och medelstora företag att samverka med oss, säger Sofia Larsson, forskare och projektledare hos RISE Interactive i ett pressmeddelande.

Interaktionsdesign är ett område som handlar om samspelet mellan människa och ny teknik och hur det digitala samhället kan göras mer användarvänligt och användbart. Institutet lägger stort fokus på samverkan med små och medelstora företag.

– Den ökande digitaliseringen i samhället och arbetslivet innebär att det är allt viktigare med satsningar på interaktionsdesign. Vi vill att våra kunskaper och erfarenheter från forskning ska nå ut till näringslivet i den övre norra regionen.

RISE Interactive i Piteås mål med det treåriga projektet är att öka företagens kompetens om innovation, interaktionsdesign och användarupplevelser samt utveckla fler nya digitala idéer och prototyper. Projektet finansieras av EU:s strukturfonder och huvudmålgruppen är företag med 10–250 anställda, från olika branscher.

Det finns olika sätt att delta i projektet. Den enklaste formen är att vara med i en workshop eller ta del av ett seminarium. Just nu förbereds bland annat en workshop om interaktionsdesign och användarupplevelser i Gällivare den 10 maj.

Men det är även möjligt att vara med i ett fullskaligt innovationsprojekt som utgår från ett antal testbäddar som ger företag och forskare tillgång till praktiska testmiljöer och verkliga användare.

– Genom innovationsprojekten får företagen praktisk erfarenhet av innovationsarbete och nya värdefulla kontakter som på sikt kan leda till nya produkter och marknader. Vi hoppas att många företag ska ta chansen att närma sig forskningsvärlden, säger Sofia Larsson.

FAKTA

RISE Interactive är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar konst, design och ny teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners inom akademi och näringsliv.

Institutet utvecklar nya forskningsfält, koncept, produkter och tjänster och är strategisk rådgivare till företag och organisationer. Företaget har cirka 60 anställda. Huvudkontoret ligger i Kista och verksamhet bedrivs även i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Umeå och Piteå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa