Nya namn på Luleåkartan

Tuvåkra blir åter Tuvåkra.

 

Och nu kommer även Kyrkåkra, Jernstan och Porsödalen.

 

Några nya namn i Luleå.

27 november 2009 06:00
Många av Luleås industriområden innehåller i dag mycket annat än industrier. Där finns även affärer, stormarknader och kontor.

 

I och med att områdena förändrats vill kommunen döpa om dem och ta bort beteckningen industriområde. En rad nya namn på industriområden och stadsdelar ligger för beslut på byggnadsnämndens bord.

 

Går förslaget genom fortsätter arbetet med en ny vägvisningsplan i Luleå. Den ska resultera i nya skyltar längs gator och vägar. Den nuvarande planen är från 1984 och behöver uppdateras. I den finns bland annat många "Lokal slinga", en lätt förbryllande plats som få hittar fram till. De skyltarna ska nu bort.

 

Två av de områden som byter namn är Skutvikens och Notvikens industriområden. Gemensamt för de båda är att de rymmer varsitt Luleå home center men det namnet vill inte kommunen nyttja, engelska namn och företagsnamn är bannlysta.

 

Jernstan
Följande industriområden får nya namn om förslaget antas:

 

n Östra Storheden (Järnvägen) blir Jernstan.

 

n Notvikens industriområde blir Notviksstan.

 

n Porsögårdens industriområde blir Porsödalen.

 

n Skutvikens industriområde blir Skutviken.

 

n Yttervikens industriområde blir Ytterviken.

 

n Öhemmanets industriområde blir Tuvåkra.

 

n Stadsöns och Gammelstads industriområde blir Kyrkåkra.

 

n Teknikbyn Aurorum blir Aurorum.

 

Dessutom får ett antal mindre områden inom stadsdelar egna namn. En del av Porsön döps till Lillporsön, en del av Bergviken till Gamla Bergviken och delar av Bergnäset namnges Gamla Bergnäset och Trollstaden.

 

Dessutom döps strandsträckan mellan Bergnäsbron och Gültzauudden till Västra stranden, området saknar namn. Förra året skedde samma sak med stranden mot Skurholmsfjärden bakom järnvägsområdet, den fick namnet Östra stranden.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Köjs 0920/26