Nu utreds krångliga byggregler

Nu ska byggreglerna moderniseras. "Det är ett ganska ogenomträngligt system för den oinvigde", säger utredaren Kurt Eliasson.

25 april 2018 05:00

Kurt Eliasson, utredare i Kommittén för modernare byggregler, reser runt i Sverige för att få en bred bild av hur byggreglerna fungerar i praktiken. Under tisdagen besökte han Gällivare.

– Vi har valt att ha ett utåtriktat arbetssätt i kommittén, vilket är högst ovanligt. Vi vill se vad de lokala perspektiven är som man brottas med på olika håll i landet, säger Kurt Eliasson.

Syftet med uppdraget är att modernisera regelverket, öka konkurrensen och byggandet. Kommittén ska lämna tre betänkanden. Det första är på remiss och fokuserade på standardisering inom byggområdet. Det andra behandlar behov av reglering för att minska miljöpåverkan under byggprocessen. Slutbetänkandet kommer att utgöra en systematisk översyn av det svenska byggregelverket och ska vara klart 2019.

– Vi har konstaterat att materialet i samband med nyproduktion och underhåll står för den största miljöpåverkan. Vi överväger att föreslå att man ska bli tvungen att lämna en innehållsförteckning på det material man använder, säger Kurt Eliasson.

Ett återkommande problem är att regelverket behöver vara mer användarvänligt.

– Det är ett ganska ogenomträngligt system för den oinvigde. Vi hör mycket att det måste målgruppsanpassas, det är samma regler för professionella arkitekter som för den som ska bygga till på sitt sommarhus, konstaterar Kurt Eliasson.

Många förstår inte heller varför vissa regler finns.

– Det måste klargöras vilket syfte reglerna har. Det vi har fått höra är att många säger att man borde minska antalet regler eftersom det byggts på under många år, säger Kurt Eliasson.

Kommittén har även ett internationellt perspektiv och tittar på hur andra länder i Europa arbetar med standarder och byggregler.

Har byggreglerna varit avskräckande för utländska byggföretag?

– Sveriges byggsektioner har väldigt lite utländsk konkurrens, det finns få utländska byggföretag som bygger hus, på anläggningssidan finns det fler. Frågan är vad som anses vara ett hinder. Hur ser reglerna ut i andra länder, avviker Sverige från andra europeiska länder? Skiljer det sig mycket kan det vara ett hinder.

– Utredningen har som syfte att öka konkurrensen och ett av skälen är att genom konkurrens få en annan prisbild. Tittar vi på den europeiska statistiken har Sverige, Norge och Schweiz de högsta byggpriserna. Det är för låg konkurrenstryck inom byggsektorn så fler utländska byggföretag behövs, säger Kurt Eliasson.

I övrigt är det en traditionell bild som träder fram när det gäller synen på vad som ska ingå i en bostad, säger Kurt Eliasson:

– Den enda förändringen vi kan se är att man tycker att bredbandsanslutning ska ingå och inte vara ett tillval.

Utredningen:

Regeringen har gett kommittén i uppdrag att se över Boverkets byggregler och närliggande regelverk. Syftet är att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande. Kommittén ska även utreda regelverkets ändamålsenlighet, effektivitet och omfattning. Även behovet av reglering för att minska klimat- och miljöpåverkan under byggprocessen och vid materialval ska analyseras. Utredningen kommer att presenteras vid tre tillfällen: i december 2017 redovisar kommittén sina förslag kring tillämpningar av byggstandarder, i november 2018 delger de sina förslag när det gäller minskad klimat- och miljöpåverkan och i december 2019 redogör de för uppdraget i sin helhet.

Källa: Modernarebyggregler.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Monica Olofsson