De fasta tidsgränserna för långtidsarbetslösa blir nu ett minne blott - i dag startar avvecklingen av dessa och därmed också av sysselsättningsplatserna inom det kritiserade Fas 3.

Nu ska alla arbetssökande istället få ett mer individanpassat stöd baserat på en arbetsmarknadspolitisk bedömning, enligt en rapport från Arbetsförmedlingen.

"Avskaffandet av de fasta tidsgränserna, som skapade en stelhet i stödet till långtidsarbetslösa, är ett stort steg som nu öppnar helt nya möjligheter", säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

De drygt 39 000 arbetssökande som är inskrivna i sysselsättningsfasen kommer nu erbjudas exempelvis yrkesinriktade kurser på folkhögskola i upp till 24 månader, svenska för invandrare i ett år eller arbetsträning på arbetsplatser.