Nu bygger Wiksténs ett hus till - för kön är kvar

Efterfrågan var så stor. Därför påbörjats ett nytt husbygge på Åbergsleden i Boden. " Huset får 19 lägenheter", säger fastighetsägaren Dennis Wikstén.

1 maj 2017 07:00

Hösten 2015 brann grannhuset Åbergsleden 6 upp. Huset är nu uppbyggt och inflyttningsklart men lyftkranen har bara flyttat vidare till granntomten eller Åbergsleden 4.

– Där har faktiskt stått en officersbostad sedan tidigare men huset revs i början av 90-talet. Nu bygger vi ett nytt hus också på den tomten, säger Dennis Wikstén, vd för Wikstens fastigheter.

Skälet till nybyggnationen är den stora efterfrågan på lägenheter just på Åbergsleden.

– Vi hade fortfarande kvar en stor kö när vi fördelat ut alla lägenheter till Åbergsleden 6. Vi ser Åbergsleden som ett attraktivt boende där det ska vara barnvänligt, tryggt och även naturnära. Huset som ska byggas blir en exakt kopia av det som just byggts och kommer att få åtta fyror, åtta treor och tre tvåor. Vi har redan fått förfrågningar trots att huset är under uppförande, säger Dennis Wikstén.

Utmaningen har enligt Wiksten varit att hitta den extriöra lösningen på fasader och efterlikna den gamla nedbrunna fastigheten på Åbergsleden och den som finns kvar sedan tidigare på Åbergsleden 8.

– Vi hittade en jättebra bygglösning och samarbetet har fungerat bra med Peab. I vintras började vi diskutera om vi skulle bygga ett nytt hus med samma gäng och ta med oss erfarenheterna av det första husbygget. Vi pratar om 43-45 miljoner i kostnad för huset som byggts och det kanske blir någon krona billigare det som nu sätts upp.

Just nu pågår förberedelsearbeten för grundplattan och att dra ledningar för avlopp.

–Förra huset tog 13-14 månader att få klart från byggstart. Jag tror att det här huset går lite snabbare och kan kanske stå klart i maj -juni 2018. När grunden är klar kan man spika ett bättre tidsschema.

Wikstens kommer också att göra satsningar på utemiljön på Åbergsleden.

– Varje byggnad kommer att få nya uteplatser och en större gemensam lekplats, säger Dennis Wiksten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler

Ämnen du kan följa