"Det är bara norra Sverige som visar positiva tal"

Under juli månad föll bostadspriserna, men norra Sverige visar fortfarande positiva tal.

Lägenhets- och huspriserna föll i samtliga regioner under juli månad. Norra Sverige visar däremot en positiv utveckling, trots det stora prisfallet.

Lägenhets- och huspriserna föll i samtliga regioner under juli månad. Norra Sverige visar däremot en positiv utveckling, trots det stora prisfallet.

Foto: Fredrik Persson/TT

Norrland2022-08-02 16:00

Lägenhets- och huspriserna föll i samtliga regioner under juli månad. Störst var nedgången i mellersta Sverige och Stockholm. Det är bara norra Sverige som visar positiva tal, trots det stora prisfallet, enligt SBAB och Boolis prisindex HPI som baseras på samtliga bostadsförsäljningar registrerade på Booli under juli.

– Bostadspriserna har nu gått ned kraftigt sedan toppnoteringarna och som mest med 12 procent på både lägenheter och hus i Stockholmsregionen. Det är nu bara norra Sverige som, trots stora prisfall även där på senare tid, fortfarande visar positiva tal för innevarande år för både hus och lägenheter. Möjligen kan det förklaras av ökande bostadsbrist i kölvattnet av nya stora industrietableringar där, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, och fortsätter:

– Det är tydligt att det är framför allt ränteuppgången som ligger bakom den stora nedgången i bostadspriserna eftersom nästan hela nedgången sammanfaller med en period efter vilken Riksbanken började höja styrräntan. Även om bostadspriserna i stor utsträckning bestäms av förväntningar om kommande räntenivåer, bör vi ställa in oss på ett visst fortsatt prisfall i takt med Riksbankens fortsatta höjningar. Så länge inte även arbetslösheten börjar öka kraftigt, är jag dock inte så orolig för att det ska bli någon jättedramatik. För särskilt villapriserna kan dock kommande elpriser också bli en joker i leken.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!