Satsningen på morgondagens företagare förlängs

Stiftelsen Företagande i Luleå förlänger samarbetet med Ung Företagsamhet Norrbotten, Luleå Business Region och Luleå Näringsliv.

Eva Lindbäck, gymnasiechef, Lars-Olov Söderström, ordförande i Stiftelsen Företagande i Luleå, och Carolina Hemidahl, regionchef för Ung Företagsamhet Norrbotten.

Eva Lindbäck, gymnasiechef, Lars-Olov Söderström, ordförande i Stiftelsen Företagande i Luleå, och Carolina Hemidahl, regionchef för Ung Företagsamhet Norrbotten.

Foto: Privat

Norrbotten2022-09-19 13:02

Stiftelsen Företagande i Luleå grundades i slutet av 2019 i syfte att utveckla företagsamheten i Luleå. Insatserna skall inrikta sig mot projekt som på olika sätt förbättrar förutsättningarna för små- och medelstora företag i kommunen.

Det första projektet, i nära samarbete med Ung Företagsamhet i Norrbotten, var ”Morgondagens Företagare” där ambitionen är att öka antalet unga företagare i Luleå. Projektet har bedrivits under två år. Nu finansieras även det just påbörjade läsåret. Det skriver Stiftelsen Företagande i ett pressmeddelande.

– Att fler elever får möjligheten att driva ett UF-företag med mentorer från det lokala näringslivet blir en viktig del i att fler unga väljer företagande efter skolan. Med detta projekt förenklar vi övergången från skolprojekt till att senare bli ett ”riktigt” företag. Genom samarbetet med Luleå Näringsliv och Luleå Gymnasieskola så har vi blivit övertygade om att vi når önskad effekt i satsningen, säger Lars-Olov Söderström, ordförande för Stiftelsen Företagande i Luleå.

– Vår utbildning ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns gott stöd i både forskning och beprövad erfarenhet att prioritera satsning på Ung företagsamhet. Elever som drivit UF-företag klarar sig som vuxna bättre på arbetsmarkanden och startar i högre utsträckning företag. Flera av våra program i gymnasiebyn har sedan länge en framgångsrik UF-verksamhet, medan andra program inte har kommit igång. Därför är det ovärderligt för Luleå gymnasieskola att Stiftelsen Företagande bidrar med resurser, som ger UF Norrbotten muskler att stödja och coacha oss så att UF-företagen blir fler, säger Eva Lindbäck, gymnasiechef i Luleå kommun.

Ung Företagsamhet Norrbotten är en ideell organisation som finansierar sin verksamhet genom samarbeten med både privata och offentliga aktörer.

– Vi är otroligt glada för att Stiftelsen Företagande fortsätter stötta Ung Företagsamhet i Norrbotten. Genom samarbetet får vi möjlighet att förstärka vår verksamhet, att utbilda ännu fler lärare i att arbeta med UF-företagande och att hjälpa eleverna som driver UF-företag att tro på sig själva och sin egen företagsamhet. ”Morgondagens Företagare” blir en tydlig en brygga för elever som vill gå vidare och driva egna företag efter gymnasiet, säger Carolina Heimdahl, regionchef för Ung Företagsamhet Norrbotten.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!