"Skyltfönstret mot övriga världen är öppet nu"

"För att våra företag ska vara hållbara och konkurrenskraftiga i framtiden är infrastrukturinvesteringarna nödvändiga", säger Linda Nilsson, vd för Norrbottens handelskammare, och tar Norrbotniabanan som exempel på en grön, hållbar investering. På bilden syns Norrbotniabanan, Lomtjärn E4. (Arkivbild)
"För att våra företag ska vara hållbara och konkurrenskraftiga i framtiden är infrastrukturinvesteringarna nödvändiga", säger Linda Nilsson, vd för Norrbottens handelskammare, och tar Norrbotniabanan som exempel på en grön, hållbar investering. På bilden syns Norrbotniabanan, Lomtjärn E4. (Arkivbild)

Infrastrukturen är viktig för Norrbottens konkurrenskraft i framtiden, menar Linda Nilsson, vd för Norrbottens handelskammare som arbetar för att främja ökad tillväxt för näringslivet. "Det är viktigt att det är gröna, hållbara investeringar, från ax till limpa. Norrbotniabanans investering och Malmporten är exempel på det", säger hon.

Norrbotten 28 november 2022 09:00

Medlemsorganisationen Norrbottens handelskammare grundades 1904 och är den näst äldsta av elva handelskammare i Sverige. Medlemsföretagen i Norrbotten har sammanlagt omkring 26 000 anställda och omsätter 132 miljarder kronor. Fokusområden för Norrbottens handelskammare är infrastruktur, internationell handel och kompetens.

– Alla tre områden är viktiga för att främja tillväxt i Norrbotten, som är det mest exportintensiva länet i Sverige, säger vd:n Linda Nilsson och berättar mer om arbetet med nationell handel och export.

– Norrbotten blev utsedd till Årets exportregion i augusti, ett resultat av att våra företag i Norrbotten under pandemin har varit snabba på att ställa om och hitta nya marknader. Europa stängde ner och företagen i Norrbotten har då exporterat till andra länder som till exempel Sydost Asien, Sydafrika, Brasilien och USA. Vi har också arbetat med regional exportsamverkan, baserad på Sveriges exportstrategi, tillsammans med andra aktörer för att hjälpa företag från Norrbotten att hitta nya kunder och marknader för sina produkter och tjänster, vilket har resulterat i att Norrbotten är en av Sveriges starkaste exportregioner.

Hur mycket investeras i Norrbotten som region?

– Norra Sverige, från Gävle och norrut, har en investeringsmassa på 1 070 miljarder kronor, varav ungefär 800 miljarder finns i Norrbotten. Företagsinvesteringar utgör 75 procent och gruvan och stålindustrin står för den största investeringsmassan, men det som är så bra är att det sker investeringar inom alla branscher i Norrbotten. Våra små och medelstora företag gör branschöverskridande investeringar också för att vara konkurrenskraftiga framåt.

Vad är viktigast för vår konkurrenskraft under de kommande åren?

– För att våra företag ska vara hållbara och konkurrenskraftiga i framtiden är infrastrukturinvesteringarna nödvändiga. Vi behöver insatsvaror hit och vi behöver kunna exportera. Det är viktigt att det är gröna, hållbara investeringar, från ax till limpa. Norrbotniabanans investering och Malmporten är exempel på det. Vi har ett stort underhållsbehov av vårt vägnät och vi får inte glömma sjöfarten och nya isbrytare, vilket också behövs.

Hur går tankarna kring de utmaningar som finns?

– Pandemin, räntehöjningar, hög inflation och stigande priser på el och drivmedel har gjort att det är ganska pessimistiska tongångar i Sverige och Europa. Bostadsbyggandet bromsar in, vilket är oroväckande då vi behöver bli 100 000 fler invånare i Norrbotten och Västerbotten fram till 2040. De kommande behoven i Norrbotten är stora, bara de största bolagen behöver 20 000 nya medarbetare fram till 2026. Lägger man till ungefär 6 000 pensionsavgångar inom industrin och 44 000 i offentlig sektor innan 2030 ser man hur stora behoven är.

Hon understryker betydelsen av att växa som region.

– Vi måste få inflyttning. Vi behöver sjuksköterskor, förskollärare, elektriker, civilingenjörer, människor inom alla yrken. Om tre till fem år kommer exempelvis H2 Green Steels stora behov vara yrken med gymnasiala utbildningar. Norrbotten har lägst arbetslöshet i Sverige så vi har ingen arbetskraftsreserv att ta av. Det är globala talanger vi måste rikta in oss på. Det finns alltid personer som vill arbeta med teknik i framkant och det har vi i Norrbotten. Vi är världsledande.

– Angående kompetensförsörjningsbehovet så är arbetskraftsinvandring en stor del av lösningen. Vi vill inte se trösklar och långa handläggningstider för att komma till Sverige och arbeta. Vi vill se lättnader och snabbspår under ordnade och regelrätta former. Vi vill inte ha konceptet fly-in fly-out. Det är viktigt att vi bygger hållbara, attraktiva samhällen med bra boenden, bra skolor, internationella skolor och bra sjukvård – grundläggande samhällsservice. Vår välfärd kanske vi skulle kunna sälja in bättre. Sedan måste vi också ha örat mot marken och se vad som sker i omvärlden, för vi är beroende av den.

Hur ser företagen i Norrbotten på det nuvarande läget?

– Jag tycker det är en positiv tongång, en framtidstro. Vi har inte sett några inbromsningar på investeringssidan ännu. H2 Green Steel har fått både lånegarantier och tillskjutet kapital till sina investeringar, säger Linda Nilsson och fortsätter:

– Industrisatsningarna inom den gröna omställningen måste göras och de måste göras nu. Skyltfönstret mot övriga världen är öppet nu. Det är i Norrbotten det sker. Tar vi inte tillvara på det så kommer det ske någon annanstans. Därför är det viktigt för vår regering att visa att man satsar på infrastrukturen i Norrbotten och möjliggör den gröna omställningen. Det är en angelägenhet för Sverige och hela Europa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa