Sammanställningen från Sveriges a-kassor visar att antalet personer som fått arbetslöshetsersättning minskat med 73 849 personer jämfört med för fem år sedan. I Sverige fick 223 873 personer ersättning under 2018, vilket motsvarar 2,2 procent av befolkningen. Under 2013 fick 297 722 personer ersättning från a-kassan.

Sveriges a-kassor har också rangordnat alla kommuner utifrån andelen som fått ersättning under förra året.

Norrbotten i toppen

Artikelbild

De kommuner där störst andel av innevånare får A-kassa finner vi i Haparanda med 5,2 procent, andra plats i Övertorneå med 4,8 procent, tredje plats i Arjeplog med 4,6 procent och fjärde plats ligger Pajala med 4,5 procent.

– Vi ser stora skillnader mellan kommunerna i andelen som fått ersättning från a-kassan. Gemensamt för hela landet är att arbetsmarknaden blir allt mer flexibel och att kraven på flexibilitet måste balanseras med trygghet för den enskilde arbetstagaren, säger Tomas Eriksson.

Sammanställningen bygger på statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). I IAF:s statistik- och tillsynsdatabas finns uppgifter som kommer från arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det är första gången som Sveriges a-kassor gör en sådan här jämförelse mellan Sveriges kommuner.

Fakta om a-kassan:

Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.

Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.

7 av 10 svenskar är medlemmar i a-kassan.

I Sverige finns 26 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.

A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.