Norrbotniabanan får kalla handen av regeringen

Regeringen ger kalla handen till Länsstyrelsen i Västerbotten vad gäller finansieringen till nya handläggare för Norrbotniabanan, skriver Dagens industri.

13 juli 2019 11:53

Det har tidigare rapporterats om hur Norrbotniabanan enligt Länsstyrelsen i Västerbotten riskerar att försenas med flera år. Detta på grund av brist på resurser till de många prövningar som behövs för bygget. Länsstyrelsen har förklarat hur projektets tillståndsprövningar skulle fördröjas från 2020 till 2024 på grund av att man inte fått den finansiering som man tidigare äskat för. Det gäller ett par miljoner kronor per år enligt DI.

Alejandro Firpo, statssekreterare åt Ardalan Shekarabi, civilminister skriver:

”Genomförandet av infrastrukturprojekt följer av lagstadgande processer och planeringsstadium och involverar flera myndigheter. För länsstyrelsens del avser arbetet bl.a. att tillhandahålla planeringsunderlag och diverse undersökningar kopplat till kultur- och naturmiljöer. Gällande finansiering av länsstyrelsernas uppdrag, bedöms det för närvarande rymmas inom befintlig ram [DI:s kursivering]. Regeringen är medveten om frågan och följer utvecklingen”, skriver han i en kommentar till Di.

Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten, är besviken på svaret.

”Vi kan ju lösa uppdraget inom befintlig ram, men då blir det som vi meddelade Trafikverket: en utdragen lång process. Det här uppfattar jag som att finansdepartementet accepterar det”, säger hon till Di.

"Om Trafikverket hade följt Miljöbalkens regler om så kallad tillåtlighetsprövning av den nya järnvägen, hade vi kunnat ta betalt av Trafikverket för alla miljöprövningar som måste göras. Men eftersom de inte begärt det kan vi inte ta betalt för dem”, fortsätter hon.

Miljöbalken förskriver att omfattade infrastruktursatsningar ska "tillåtrlighetsprövas", med regeringsbeslut angående om något ska tillåtas. Men Trafikverket bedömde att tillåtlighetsprövningen inte behövdes i det här fallet, eftersom regeringen redan var positivt inställda till Norrbotniabanan. Men beslutet att inte begära en sådan prövning gör nu att Länsstyrelsen själv måste stå för finansieringen av miljöprövningarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jesper Nilsson