Nyanställningarna ska ske med hjälp av stadsbidraget Likvärdig skola. Bidraget kan sökas av den som är huvudman för förskoleklasser och grundskolor för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Stadsbidraget är ungefär sju miljoner kronor och är fördelat utifrån socioekonomiska parametrar som utbildningsnivå och inkomst.

Kiruna kommun kommer med hjälp av bidraget förstärka Elevhälsan inom den kommunala skolan med två sjuksköterskor, fem kuratorer och två psykologer. Sedan tidigare finns 2,5 kuratorer, två psykologer och sex skolsköterskor.

– Det är en mycket kraftig förstärkning och med det här hoppas vi att elevhälsoarbetet där ute ska bli mer effektivt och få en högre kvalité, säger Conny Persson, biträdande förvaltningschef.

– Det är ett behov som vi själv har känt av länge, vi behöver en mer utökad elevhälsa och sedan har Skolinspektionen påpekat när de har varit här att vi borde utöka våran elevhälsa, de tycker att den har varit väl mager, säger Conny Persson.

De fem nya kuratorerna som anställs ska ta plats ute på skolorna, vilka skolor det blir är inte klart ännu.

– Vi försöker fördela dem utifrån de behov vi kan identifiera och alla skolor har inte lika stora behov av kuratorer. De kommer att arbeta främst främjande och förebyggande i elevhälsoarbetet.

– Är man för få så hinner man kanske inte riktigt med. Genom att man blir fler så får man möjligheten att öka kvalitén ute i verksamheterna, säger Conny Persson.

Rekryteringen av tjänsterna pågår i skrivande stund.