Mattias Karlsson lyfte konflikten mellan LKAB och Kiruna kommun där kommunen vägrar bifalla LKAB:s ansökan om planbesked om inte LKAB ger löfte om en centrumnära järnvägsstation bland annat.

För att lösa konflikten föreslår Mattias Karlsson att regeringen ska utse en statlig samordnare med uppdrag att sköta den fortsatta processen.

Enligt Mattias Karlsson så är läget allvarligt och han menar att tonläget mellan parterna är oroande.

Artikelbild

| Näringsminister Ibrahim Baylan (S).

– Vi ser nu en oroande och farlig utveckling i Kiruna kommun som riskerar hela den stadsomvandling som pågår, men även riskerar LKAB:s fortsatta verksamhet och fortlevnad.

– Jag tror att regeringen nu måste träda in i den här konflikten som ägare av LKAB och säkerställa Kirunabornas trygghet i hela stadsomvandlingen och stilla den oro som LKAB:s anställda känner när deras verksamhet hotas.

Enligt Ibrahim Baylan finns det lagar och förordningar som parterna har att förhålla sig till.

– Det finns dessutom i instruktionen för LKAB ett väldigt tydligt direktiv och det är ett direktiv som är satt av denna riksdag, inte regering, nämligen att bolaget ska skötas kommersiellt.

– Jag tror för egen del att i ett sådant komplicerat läge så är det viktigt att de parter som har ett direkt ansvar för detta sätter sig ner och hittar lösningar på det här. Jag har oerhört svårt att tro att det finns någon enkel lösning som någon annan kan komma med, säger Ibrahim Baylan.