Nederluleåstafetten ändrar spårdragning

Ny spårdragning och ändrade distanser är nyheter i kommande Nederluleåstafetten.

29 november 2019 14:15

Planeringen av Nederluleåstafetten är nu igång.

– Vi vill vara ”på spåret” i god tid, säger nye tävlingsledaren Mattias Sandström.

– 2020-års upplaga av Nederluleåstafetten bjuder på en ny indelning av stafettsträckorna beroende på Luleå kommuns byggverksamhet inom spårområdet. Vid en jämförelse med tidigare stafetters spårdragning blir delsträckornas längd ändrad. Den tidigare 10 kilometersträckan har på grund av byggverksamheten ändrats till 8 km. De tidigare två avslutande fristilssträckorna blir nu 5,5, kilometer. Vi tror att de förändringar vi nu diskuterat fram, ändrad spårdragning och ändrade distanser, kommer att tilltala de tävlande, säger tävlingsledaren Mattias Sandström. 

Bo Axhammar, Ersnäs IF:s representant i arbetsgruppen, fyller på med nya tankar kring hela tävlingsarrangemanget och möjligheter för att nå flera tävlande än tidigare år. 

– Tanken är att Nederluleåstafetten faktiskt ska bli en riktig skidfest, säger han.                          

Att hitta sponsorer har med åren blivit kärvare. Sponsorer som är viktiga för att kunna erbjuda de tävlande ett bra tävlingsarrangemang och ett än mer tilltalande prisbord. De samarrangerande föreningarna för Nederluleåstafetten har ett antal sponsorer som bidrar till verksamheterna i föreningarnas olika grenar.                  

– Det är vi naturligtvis tacksamma för men fler sponsorer behövs. För just Nederluelåstafetten har vi lyckats hitta några av föreningarnas medlemmar som lovat göra en insats för att hitta fler sponsorer, säger Bo Axhammar.

Nederluleåstafetten är ett samarrangemang mellan Antnäs BK, Ersnäs IF och IK Örnen - Måttsund. Stafetten genomförs den 14 mars 2020 för 24.e gången i ordningen.

Planeringen av skidfesten fortsätter nu med att bland annat skylta upp den nya spårsträckningen och genomföra de beslut som togs vid sammankomsten med arbetsgruppen.

– Om nu vädergudarna är med oss och ger oss behövlig snömängd, så kan vi påbörja spårprepareringen så att alla presumtiva tävlingslag kan komma till Antnäs för att testa spåren och förbereda sig inför den verkliga skidfesten, säger tävlingsledaren Mattias Sandström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Reidar Jönsson