Naturvårdspris till Mats Karström

29 april 2009 15:39
ArtDatabankens naturvårdspris 2009 går till Mats Karström för sitt engagerade arbete med att inventera och identifiera skyddsvärda gammelskogar i Norrbotten genom sin egen metod Steget Före som startades vårvintern 1987. De sökte efter enkla inventeringsmetoder som var användbara året om för att kartlägga de naturvärden som finns i skogarna i Jokkmokks kommun. I stället för omfattande artlistor satsade man på ett fåtal arter. Mats Karström är biolog och lärare som undervisar i naturkunskap och miljökunskap i Jokkmokks gymnasieskola Bokenskolan.
Ur prismotiveringen kan man läsa:
”Mats Karström har med sin förmåga att kombinera fakta och brinnande engagemang i samtal med bland annat markägare bidragit till att rädda ett betydande antal gammelskogar och dess flora och fauna, till glädje för framtida generationer. Genom att utveckla inventeringsmetodiken Steget före har han lyft fram de mer okända växterna och djuren och visat hur vissa arter signalerar lång skoglig kontinuitet och höga naturvärden. Metodiken har inte bara använts framgångsrikt av skogsgruppen i Jokkmokks kommun utan många andra människor runt om i Sverige och våra grannländer har inspirerats att följa efter till gagn för många känsliga arter”
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!