Misstänkt för mordbrand släppt på fri fot

Under tisdagen släpptes den 20-åriga mannen som misstänks för mordbranden i Malmberget på fri fot i väntan på dom. "En försiktig fingervisning", säger mannens advokat Karoliina Ikonen.

17 september 2019 19:49

Rättegångens sista dag bestod av slutpläderingar. Kammaråklagare Henrik Wallin menar att det är styrkt att det är 20-åringen som har anlagt branden i flerfamiljshuset i Malmberget den 14 juli. Dels genom två vittnen som kan knyta den misstänkte till platsen samt hans legitimation och bankkort som hittats i närheten, dels genom två telefoner som han greps med som tillhör lägenhetsinnehavaren.

– Genom att kombinera vittnenas iakttagelser från brottsplatsen i samband med gärningen är det tämligen uppenbart att det är han som har utfört den, säger Henrik Wallin.

Wallin menar också att de två tidigare medmisstänktas berättelser styrker det.

– Det de har berättat har gått att jämföra med övrig utredning och stämmer väldigt bra med det vi har hört. En av de tidigare medmisstänkta berättar rakt ut vad han har sagt har varit avsikten med att gå till lägenheten, han ville se om han kunde hitta något av värde och han skulle tända på den, säger Henrik Wallin.

Åklagaren yrkar på fem års fängelse för grov mordbrand och grov stöld, samt att han ska kvarbli i häktet tills domen har vunnit laga kraft. Men mannens försvarare Karoliina Ikonen menar att åtalet ska ogillas och att hennes klient ska försättas på fri fot.

– För det första finns ingen teknisk bevisning som binder honom till branden, varken på platsen eller på hans kläder. Åklagaren trycker mycket på att han har varit i närheten, men är det mer besvärande än att de två tidigare medmisstänkta har varit det, säger hon.

Ikonen menar också att medtilltalades uppgifter har lågt bevisvärde och inte kan ligga till grund för fällande dom.

– Det ska stödjas av övrig bevisning och det gör inte det i det här målet, säger hon.

Även åtalspunkten om grov stöld anser hon ska ogillas, då lägenheten varit obebodd och utsatts för skadegörelse.

– Vi vet inte när eller hur han har fått de i sin besittning och det går inte att utesluta att någon annan har tagit dem från lägenheten.

Tingsrätten beslutade att försätta mannen på fri fot i väntan på dom, som meddelas den 1 oktober.

– Det är en liten fingervisning om varåt det lutar, jag har förhoppningar om att det räcker hela vägen till en frikännande dom. Men det återstår att se när domen kommer, säger Karoliina Ikonen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lisa Eriksson