Migrationspakt sökes via Aten och Ankara

Ylva Johansson har inlett jakten på en "ny pakt" för asyl och migration i EU.

Första veckans arbete som inrikeskommissionär tar henne till både Grekland och Turkiet.

2 december 2019 09:49

Startdagarna är minst sagt intensiva för Johansson efter det formella tillträdet i söndags. På måndagen mötte hon medlemsländernas inrikes- och justitieministrar. På onsdag bär det sedan av för första arbetsresan, till Grekland och Turkiet – två nyckelländer under de senaste årens stora inflöde av asylsökande och migranter.

Vi måste naturligtvis komma från bort irreguljär migration till mer legala vägar in i EU och därför är samarbetet med tredjeländer viktigt. Och i det fallet är Turkiet ett av de viktigaste länderna för EU vilket gör att vi prioriterar att åka dit redan första veckan, säger Johansson på sin presskonferens efter måndagens ministermöte i Bryssel.

"Bygga broar"

Johansson och kommissionärskollegan Margaritis Schinas har fått ett uttalat uppdrag att ta fram en "ny pakt" för asyl och migration.

Det här är en av huvudprioriteterna för den nya kommissionen. Vår avsikt är att bygga broar. EU har inte råd att misslyckas med det här igen, säger Schinas på presskonferensen.

Arbetet lär dock inte bli lätt. Låsningen är fortsatt stor. På ena sidan står länder som Grekland och Italien, som får ta emot många asylsökande och vill bli avlastade. På den andra står exempelvis Ungern och Polen som absolut säger nej till någon form av obligatorisk omfördelning.

Johansson tycker sig ändå känna en öppning för att komma vidare.

Det finns verkligen en öppning, där medlemsländerna är redo att hitta nya vägar framåt för att låsa upp det låsta läget, säger Ylva Johansson.

Besked i februari?

Även den svenske ministern på plats tycker sig kunna se möjligheter till en öppning.

De här förhandlingarna pågår ju dels formellt men också informellt och vi ska ha en samling med några medlemsländer och med Ylva på det svenska residenset i kväll där vi med ett antal medlemsländer ska gå igenom ett antal av knäckfrågorna. Så vi är en aktiv part i de här förhandlingarna, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Siktet är för tillfället inställt på början av februari då den nytillträdda EU-kommissionen lovat mer besked om hur man ser vägen vidare, exempelvis vad gäller de lagförslag om asylpolitiken som den tidigare kommissionen lade fram för flera år sedan.

Lösning för alla

Sverige står fortsatt fast vid de liggande förslagen om att bland annat införa tvingande omfördelning av asylsökande mellan EU-länderna.

Vad den nya EU-kommissionen tänker göra återstår att se.

Det här är vår första dag. Ni måste lita lite på oss. Vi kommer att arbeta väldigt intensivt för att hitta en solidaritetskomponent som får med allihop. Alla måste känna att de är en del av lösningen, säger Margaritis Schinas.
Debatten är lite för politisk spänd. Vi måste kyla ner oss lite, vara pragmatiska och hitta lösningar via samarbete. Det är det europeiska sättet att arbeta på. Det är dags att vi också visar det på migrationssidan, säger Ylva Johansson i Bryssel.

Fakta: Ylva Johansson

Ylva Johansson (född 1964) nominerades av regeringen i början av augusti som svensk ledamot i nästa EU-kommission. Johansson har närmast varit arbetsmarknadsminister sedan 2014 och dessförinnan även skolminister 1994-98 och vård- och äldreomsorgsminister 2004-06. Hon har suttit i riksdagen för Socialdemokraterna 1994-98 och sedan 2002 och var tidigare även riksdagsledamot för Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK) 1988-91.

Av EU-kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen har Johansson fått i uppdrag att bli inrikeskommissionär, med ansvar för bland asyl- och migrationsfrågor, gränsskydd och terroristbekämpning.

Den nya EU-kommissionen tillträdde formellt den 1 december. Mandatperioden löper fram till den 31 oktober 2024.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Wiktor Nummelin/TT