M-ledamot på konferens för klimatskeptiker

Riksdagsledamoten Jan Ericson (M) deltog förra helgen på en konferens i Mölndal för klimatskeptiker.

Jag tar avstånd från deltagandet i konferensen, säger partiets miljöpolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard.

26 februari 2018 15:22

Föredragshållarna anser bland annat att klimathotet är en bluff, att växthuseffekten inte existerar och att FN:s klimatpanel IPCC inte går att lita på, skriver tidningen ETC och magasinet Effekt.

"Sammantaget stärktes min bild av att det finns all anledning att vara ödmjuk och nyanserad i debatten om klimathotet", skriver Jan Ericson efter konferensen på sin blogg.

Han sitter som ledamot i arbetsmarknadsutskottet för Moderaterna och har suttit i riksdagen sedan 2006.

"Bara om koldioxid"

Konferensen gick under namnet "Climate Sense 2018" och anordnades av nätverket Klimatsans och dess norska motsvarighet Klimarealistene. Klimatsans grundare, Sture Åström, menar bland annat att mer koldioxid i atmosfären och mer värme är bra, enligt ETC.

Det är intressant att lyssna på argumentationen från dem som inte delar IPCC:s linje om vad som orsakar klimatförändringar och effekterna av dem, säger Jan Ericson till TT.

Han beskriver sig själv som sunt skeptisk och att han var på konferensen för att lyssna på argument, men att han inte delar bilden som alla föredragshållarna gav. Han menar att många viktiga miljöfrågor får stå tillbaka eftersom debatten bara handlar om koldioxid.

Vi har haft många klimatförändringar med kraftiga temperaturuppgångar i mitten på 1900-talet som bevisligen inte kan ha berott på koldioxidutsläppt och då undrar jag om orsakerna som fanns då har försvunnit i dag.

Tar avstånd från deltagande

Jan Ericson skriver på sin blogg att "klimatdebatten styrs av starka ekonomiska intressen", och att många klimatforskare är "köpta" eftersom de inte får forskningsmedel om de har "fel åsikter".

Det finns starka ekonomiska intressen på båda sidor, säger han.

Han tar också upp vad han påstår är "misstänkt systematisk manipulation av temperaturdata" från FN:s klimatpanel IPCC.

Maria Malmer Stenergard, Moderaternas miljö- och jordbrukspolitiska talesperson, tar avstånd från Jan Ericsons närvaro på konferensen.

Hans deltagande i konferensen får stå för honom, jag konstaterar att partiets linje är glasklar, och jag förutsätter att man i sitt arbete förhåller sig till partiets linje. Vi tar klimathotet på största allvar, säger hon.

TT: Finns det ett problem i att han går på en sådan här konferens?

Återigen, det måste stå för honom. Jag tar avstånd från deltagandet i konferensen.
Jag förutsätter att den politik han står för är förenlig med partiets.

Maria Malmer Stenergard tycker att IPCC gör ett "otroligt grundligt arbete" med forskare som hon litar på.

"Lyssnar och redovisar"

På frågan om Jan Ericson anser att klimathotet är en bluff och om han tycker att växthuseffekten inte existerar svarar han:

Det låter ju lite konstigt. Nej, växthuseffekten är ju en realitet, men det är inte samma sak som att människan ensam orsakar klimatförändringar.

M-ledamoten tycker inte att han legitimerar klimatskeptikernas sida.

Det jag gör är att jag lyssnar och sedan redovisar jag på min egen blogg det som är intressant och tänkvärt och kritiserar sådant som jag inte tycker var lika genomtänkt, säger Jan Ericson.
Fakta: Global uppvärmning

I december 2015 beslutade världsledare om ett nytt klimatavtal i Paris som innebär att den globala temperaturökningen ska stanna på under två grader, med ett önskat mål på en och en halv grad. Den globala uppvärmningen mäts från förindustriell tid, cirka 1850-talet och framåt och visar det globala medelvärdet, men uppvärmningen kan skilja sig åt regionalt.

195 länder runt om i världen ingår i FN:s klimatpanel, IPCC (Intergovernmental panel on climate change) som just nu arbetar med en specialrapport om en och en halv graders uppvärmning. Det tredje och näst sista mötet arrangerades nyligen i Sverige och rapporten beräknas vara klar hösten 2018.

Källa: Regeringskansliet och SMHI

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!