Trafikverket har lagt ut en varning på sin hemsida där de varnar för lastbilssläpet som står mycket dåligt till. Det är begränsad framkomlighet på väg 596 och läsare har meddelat redaktionen att det står parkerat i färdriktningen mot Luleå. Dessutom har släpet last som bedöms vara farligt gods. Så se upp då det råder stor påverkan på den smala vägen.