Uppmaningen: Fira jul på jobbet

Region Norrbottens sjuksköterskor erbjuds extra ersättning om de jobbar övertid i vinter. Men Vårdförbundet kritiserar tilltaget. "Skitdåligt", säger ordföranden Camilla Eriksson Sundberg.

5 december 2018 10:55

I en artikel på regionens intranät säger biträdande regiondirektör Jonas Thörnqvist att Sunderby sjukhus måste ha fler vårdplatser öppna under perioden 5 december till 28 februari, eftersom behovet ökar som en följd av bland annat infektionssjukdomar och halkolyckor.

Läs mer: Antalet vårdplatser har halverats

Läs mer: Operationer ställs in

Thörnqvist uppmanar också regionens sjuksköterskor att jobba övertid. De sjuksköterskor som tar på sig extra arbetspass under perioden får mer betalt. Utöver kvalificerad övertidsersättning erbjuds 900 kronor per arbetspass på vardagar och 1 300 kronor på helger.

Camilla Eriksson Sundberg, ordförande för Vårdförbundet i Norrbotten, är kritisk.

– Det handlar om systematiskt planerad övertid för våra medlemmar, som har nog med övertid som det ser ut i dag. Att locka med småpengar är inte hållbart på en fläck, säger hon.

Vårdförbundet har under flera år betraktat minskad övertid som en nyckelfråga. Enligt tidigare beräkningar från fackförbundet har medlemmarnas (sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor) övertid i länet motsvarat 85 årsarbetare.

De senaste åren har övertiden dessutom ökat, bland annat från sommaren 2017 till sommaren 2018. En utveckling Eriksson Sundberg inte tycker är acceptabel.

– Vad händer med hälsoperspektivet när man får arbeta fler timmar än man är ålagd? Kommer det leda till sjukskrivningar?

Sjuktalen i Region Norrbotten har en utveckling med minskade sjuktal.

– Extremt viktigt att se till att de inte ökar.

Däremot har Eriksson Sundberg ingenting emot inhyrningsstoppet. Enligt siffror som både regionen och Vårdförbundet använder sig av motsvarar stoppet för att hyra in grundutbildade sjuksköterskor åtta årsarbetare. Utöver det finns hyrstoppet för specialistsjuksköterskor, men för dem finns dispensmöjligheter.

I stället ser hon regionens långsiktiga rekryterings- och personalförsörjningsarbete som förklaringen till den innevarande krisen.

– Hyrstoppet har vi vetat om i flera år. Då måste man som arbetsgivare ta höjd för det och se till att ha en lösning när det väl inträffar.

Vi har sökt Jonas Thörnqvist för en kommentar. I artikeln på regionens intranät säger han att åtgärden vidtas för att underlätta för patienterna:

– Vi ska fortsätta arbetet med rekrytering och förändrade arbetssätt för att klara av den nödvändiga omställningen som vården behöver för framtiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Andersson