Snösvängen – så funkar det

Du ser de första flingorna börja falla. Sedan tätnar det. Och du som skulle ut med bilen... Här får du veta allt om hur snöplogningen i Luleå funkar.

24 november 2017 05:00

När det snöar i Luleå går det snabbt. Det tar i snitt mellan tio till tolv timmar innan Luleå alla vägar och gator är plogade. De motsvarar tillsammans en sträcka på 600 kilometer.

Snöröjningsarbetet påbörjas när beredskapschefen ger order till snöröjarna, som då har en timme på sig att komma på plats och starta arbetet enligt Luleå kommun. Personalen har dygnet-runt-jour under hela persioden mellan första november och 15 april.

Men när de riktigt stora snökanonerna kommer, kan det förstås bli lite besvärligare.

– Vi är bra på vinterväghållning i Luleå och har en bra standard på gator och gång- och cykelvägar. Men då det är dåligt väder med mycket snöfall blir det också dåligt väglag tills dess att vi fått röja klart, säger Anders Stenlund på avdelning drift och underhåll i ett pressmeddelande.

Efter ett riktigt ordentligt snöfall kan det ta upp emot fem dagar innan allt "ser ut som innan". Men det behöver inte falla mycket snö eller dröja länge för att plogarna ska rycka ut i normalfallen.

Här är allt du velat fråga om snöröjningen:

Vad krävs för att snöröjningen ska åka ut?

Minst 2 centimeter snö på prioriterade gång- och cykelvägar. 4 centimeter på övriga gång- och cykelvägar.

2-4 centimeter på huvudgator med högre hastighet.

4-6 centimeter på huvudgator med lägre hastighet.

8-12 centimeter på bostadsgator.

7 centimeter på enskilda vägar som kommunen sköter.

Om möjligt sker plogningen på natten eller efter avslutat snöfall.

Hur länge tar det innan snöplogarna kommer?

4 timmar på prioriterade gång- och cykelvägar.

5 timmar på övriga gång- och cykelvägar.

4 timmar på huvudgator med högre hastighet.

6 timmar på huvudgator med lägre hastighet.

11 timmar på bostadsgator.

7 timmar på enskilda vägar som kommunen sköter.

HÄR kan du se en karta som visar hur olika vägar och gator prioriteras i Luleå

Hur mycket av vägen plogas?

Så länge det går trycka ut plogvallarna är målet att gatorna ska ha samma bredd som när de är snöfria. När det inte går att trycka ut snön mer så har Luleå kommun satt ett mål på att gatan ska vara ungefär sex meter bred.

Vad händer med snön?

På en säsong flyttar Luleås snöröjare mer än fyra miljoner kubikmeter snö. En del av denna snö – cirka en kvarts miljon kubikmeter – behöver fraktas bort för framkomlighetens skull. Denna snö hamnar på snötippen i Porsön, en plats där den eviga permafrosten råder. Det är kanske inte så konstigt då snömassan som ligger där motsvarar mellan 20 000 och 25 000 lastbilslass per säsong.

HÄR kan du läsa mer om snötippen

Hjälp, det blev halkigt!

När halkan slår till prioriteras i första hand gång- och cykelbanor. På bussgator och större vägar görs punktinsatser vid trafikljus, ronderller, backar, kurvor och hållplatser. Bostadsgator grusas enbart vid extrem halka.

När riktig blixthalka slår till åtgärdas samtliga vägar och gator i Luleå. Sandningen kan då ta upp emot tolv timmar.

Utanför fastiggheter är det fastighetsägarens ansvar att se till att halkbekämpa. Den som bor i villa kan hämta gratis sand i Luleå på fem platser:

Logementsgatan, Lulsundet

Luleåvägen, Gammelstad

Kängsövägen, korsningen Katthesvägen på ÅVC Råneå

Antnäs

Måttsund

Nu blev det knaggligt...

Bara de mest trafikerade vägarna isrivs under säsongen när de blivit ojämna och spåriga av packad snö och is. Isrivning på bostadsgator utförs bara under vårvintern.

Varför får vissa mer snö på sin uppfart än grannen?

När plogbilen kommer är det naturligt att det plogas in snö på villauppfarterna. Fastighetsägare får själva ombesörja skottningen av den. I vissa villakvarter kan det bli så att boende på ena sidan gatan får mer snö på uppfarten än grannen mittemot. Detta problem uppstår enbart på smala bostadsgator där plogen är större än halva gatan och det måste därför bli mer snö på en sida, enligt kommunen.

Vad kan den som är villaägare göra för att hjälpa till?

Placera brevlåda och sopkärl innanför eller på tomtgräns.

Lägg inte ut snö från fastigheten på gatan.

Markera ut låga buskar eller andra hinder nära tomtgräns som är svåra att se när snödjupet ökar med plogpinnar.

Klipp och ansa träd/buskar som växer in över gatan och kan hindra sikten och framkomligheten.

Undvik att parkera på gatumark vid snöfall.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ida Folkesson