Se: Synen som ger Westrin hopp

Två uttrar som simmar, leker och jagar föda i Råneälven. Filmen ger naturkännaren Gunnar Westrin hopp om att vattenkvalitén i älven är på väg att bli bättre.

31 december 2018 16:05

– Det tycks som att uttern har ett uppsving i Råneälven och det är ett gott tecken eftersom uttern är beroende av en bra miljö, säger Westrin, författaren och fiskeprofilen som sedan 1970-talet är bosatt i Råneå.

Filmen på uttrarna togs på julafton av Andreas Berg.

– Andreas är en gammal elev till mig. Den är tagen i norra strömmen, inte långt från vägbron. Det jag tycker är riktigt intressant är att det visar sig en bit in på filmen att det är två uttrar. På 1980-talet gjorde Naturvårdsverket en inventering som visade ett 15-tal uttrar i hela Råneälven, vilket på den tiden var mycket bra. Min känsla nu är att uttern blivit vanligare samtidigt som minken minskat drastiskt och det är mycket positivt.

Westrin har länge varit bekymrad över utvecklingen i Råneälven, där slam och alger ökat och bland annat laken nästan helt försvunnit.

– Det är inte bra eftersom bland andra uttern uppskattar laken som föda. Men på något vis hittar uttrarna annan föda. Det kanske är flodkräftorna som de äter.

Uttern anses vara i ökande allmänt i landet efter en drastisk tillbakagång på 1970- och 1980-talet, som sannolikt berodde på miljögifter.

Gunnar Westrin har även skrivit om den hoppingivande synen på sin blogg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonny Vikström