Enligt Naturvårdsverket är cirka 585 av de cirka 50 000 kända växt- och djurarterna i Sverige är fridlysta i hela landet. Alla Sveriges 43 orkidéarter är fridlysta. 232 andra blomväxtarter (kärlväxtarter), 12 mossarter, 8 lavarter, 5 svamparter och en algart.

Välansade diken och gräsmattor är för många en fröjd för ögat – men inte för alla. Tidigare år har länsstyrelsen vid fått påringningar från blomfantaster då Luleå kommu varit och klippt där det bland annat växer okidéer och ängsblommor.

– Oja, varje år har vi fått ta emot samtal från förtvivlade. Vi har också gjort flera åtalsanmälningar, säger Lena Bondestam på naturmiljöenheten.

Artikelbild

| Jungfru Maria nycklar

Har det blivit bättre?

– Man får hoppas det, säger hon.

I områden som Trafikverket pekat ut som artrika bör man helst vänta till i augusti innan de klipps, då har växterna hunnit fröa och sprida sig.

Enligt Bondestad inventras inte alla fridlysta växter – bara de som finns i skyddade områden. De som har ett åtgärdsprogram.

Artikelbild

| Hertsövägen. Det är bara att stanna på något lämpligt ställe och fröjdas åt jungfru Maria nycklar, en an Norrbottens vilda orkidéer.

Vad gör ni om någon plockat något fridlyst?

– Det polisanmäls. Numera har polisen en nationell utredningsgrupp i Stockholm. Det läggs ner mer krut på det här nu, säger hon och är nöjd med att resursen finns, även om det inte är lokalt.

Artikelbild

| Skir. Ser ut som snökristaller, eller hur.

Lena Bondestam betonar också att Norrbotten inte har lika många fridlysta växter som söderut.

I sjön Vettasjärvi i Gällivare kommun finns vattenfickmossa och sjöhjortron, som båda är fridlysta.

Artikelbild

| Prästkragen lockar en fluga om du titta noga.

– Det är en gammal historia. Sjöhjortronen är lokalt fridlysta i Norrbotten, berättar hon och tillägger att fridlysningar ses över med jämna mellanrum varför det kan komma att ändras. Algen finns nämligen på fler platser i landet.

– Kanske den inte blir det i fortsättningen, säger hon och nämner att arter som minskat mycket rödlistas.