Samverkan ska ge bättre hälsa

Barn och ungas ohälsa ökar trots att en hel del görs för att stoppa och vända trenden.

Ett nytt samverkansarbete mellan olika aktörer i Norrbotten ska förhoppningsvis leda till bättre resultat.

16 januari 2018 20:06

Det bor över 51000 barn och unga mellan 0-19 år i Norrbotten. Och precis som på andra håll i Sverige så visar undersökningar att ohälsan bland denna åldersgrupp ökar, inte minst den psykiska ohälsan där Norrbotten har oroande siffror.

Nu tas ett krafttag i Norrbotten för att vända trenden.

Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå Tekniska Universitet hoppas genom samverkan i den nystartade Hälsoskolan i Norrbotten att hitta ett fungerande samarbete som ska mynna ut i en samverkansorganisation med aktörer som redan idag arbetar för att främja barn och ungas hälsa och lärande. Ambitionen är också att arbetet ska resultera i ett systematiskt arbetssätt som håller över tid.

De som direkt berörs har en viktig roll att spela.

– En sak tror jag är avgörande, om det här ska vara hållbart i längden så ska de som det gäller vara med. Barn och unga ska komma till tals och också vara med i utvecklingen, säger Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet, som anställts som Flexit-forskare av Norrbottens kommuner med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.

Hon har forskningsfokus på hälsofrämjande arbete i Hälsoskolan i Norrbotten. Bland annat kommer hon att tillsammans med skolsköterskor och elever undersöka möjligheterna för hur de hälsosamtal eleverna har i skolan kan ingå i skolans systematiska utvecklingsarbete.

– Vi vet att hälsa främjar lärande och att en god lärandemiljö i skolan också främjar hälsan, det utgår vi från i vårt arbete, säger Catrine Kostenius.

Det görs en hel del redan i dag – men ofta blir det mindre hälsoprojekt som inte blir del av ordinarie verksamhet. Nu tas ett bredare grepp.

– Många gånger arbetar olika aktörer på sin egen kant men genom den här armkroken får vi till en unik samverkan med brett perspektiv för våra barn och ungas bästa i hela länet, säger Agneta Granström, regionråd vid Region Norrbotten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Appelgren