På tisdagen var klimatforskaren Gunn Persson, SMHI, på besök i Sunderbyn för att prata om hur framtida klimatförändringar påverkar odlare, jordbrukare, renskötare, fiskare och andra i Norrbotten.

Rubriken på hennes anförande var om Norrbotten får någon snö i framtiden?

– Svaret är ja, svarade Gunn Persson.

Och det är skillnad på väder och klimat.

– Väder handlar om det vi ser här och nu. Klimat är väder under långa perioder, påpekade hon.

Hur ser då de framtida klimatförändringarna ut för Norrbotten?

– Det blir varmare och blötare. De riktigt kalla dagarna kommer att försvinna, sade hon.

De senaste 25 åren har det varit ovanligt varmt och nederbörden har ökat med cirka tio procent. Hur klimatet kommer att förändras i framtiden finns det olika scenarier för, beroende på vilka insatser vi gör för att minska utsläppen.

– Att minska utsläppen är nödvändigt och det är ett jättestort arbete. Genom de utsläpp vi redan gjort har vi redan intecknat en stor del av det som sker de närmaste årtiondena, förklarade hon.

Så det vi gör i dag får effekt cirka år 2040-2050. Frågan är givetvis global och beror inte bara på vad vi gör i Norrbotten och i Sverige.

– Vi får räkna med en temperaturhöjning på två-fem grader, beroende på vilket scenario vi väljer, sade Gunn Persson.

För jordbruket i Norrbotten innebär det förändrade klimatet både för- och nackdelar.

– Då det blir lite varmare får vi en lite längre vegetationsperiod, men för att kunna nyttja det får det inte vara för blött då du ska ut och så, förklarade hon.

Det finns dock en risk att det kan bli för blött i backen, något som kan ställa till med problem för många.

– Kommer nederbörden jämt fördelad under säsongen är det bra, men kommer det mer plötsliga skurar då är det negativt och vi ser att de extrema nederbörderna ökar. Så det är viktigt att man har bra dränering i jorden, påpekade Gunn Persson.

Det här var den tredje av fyra konferenser som Nära mat arrangerar för att ta fram en livsmedelsstrategi för Norrbotten. På tisdagen fick deltagarna lyssna på olika föreläsningar om hur man kan göra länets livsmedelsproduktion och konsumtion mer miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar.

Förutom föreläsningen om framtidens klimat fick deltagarna lyssna på föreläsningar om bland annat transporternas betydelse, om hållbarhet, om biogasanläggningar och om rötslam och biogödsel.