Regionpolitikerna som extraknäcker mest

En arbetade som byggkonsult och en annan är kommunalråd. Två av oppositionsråden i Region Norrbotten tjänade över en halv miljon kronor – vid sidan av sin heltidsarvodering.

8 augusti 2017 11:25

Det visar Norrbottens Medias sammanställning för inkomståret 2015 av de politiker som uppbar heltidsarvode inom Region Norrbotten.

Av landstingsråden drog Glenn Berggård (V) in mest utanför arvodet, nästan 100 000 kr. Huvuddelen kommer från hans tidigare jobb på universtetet, uppger Berggård.

– Det är en månadslön retroaktivt plus att jag jobbade en del eftersom de inte hittade ersättare till alla mina kurser.

Högst extrainkomst hade Liberalernas gruppledare Jens Sundström, som drog in drygt 639 000 vid sidan av sitt uppdrag.

– Jag har ägnat mig åt byggkonsultverksamhet i egen firma under många år. Sedan hur mycket man tar ut per år...det kan gå lite upp och ner. Jag har numera avvecklat detta. När jag gick in i regionpolitiken var jag helt öppen med att jag inte var villig att gå ned i inkomst och att jag därför skulle jobba halvtid, säger Jens Sundström.

Han anser inte att arvodet på 432 000 kronor är en heltidstjänst.

– Det är bevisligen baserat på drygt hälften av ett arvode som landstingsrådet har. Men summan är ju hög.

Sundström tycker att han gör det som kan förväntas av uppdraget.

– Visserligen får man vara med och påverka alldeles för lite i styrelsen, men med åren har jag byggt på min erfarenhet och kompetens.

Näst högst extrainkomst hade Sjukvårdspartiets gruppledare Kenneth Backgård, som även är kommunalråd i Boden på deltid.

– Jag klarar av båda uppdragen. Det fungerar mycket bra, säger han.

Backgård kan inte redogöra för hur han prioriterar tiden.

– Det är omöjligt. Men som politiker är man engagerad dygnet runt. Jag jobbar mycket kvällar och helger, ser till att vara påläst och tillhör de som är borta minst från sammanträden.

Landstingsrådet Maria Stenberg (S) är inte imponerad.

– Arvoden från andra uppdrag kopplade till regionen är okej. Allt annat är fel. Själva grunden för arvoderingen är ju att oppositionen ska kunna ägna sig åt politiken, läsa in sig på ärenden och handlingar och besöka verksamheter, säger Stenberg.

Hon är kritisk till att de flesta oppositionspartier inte presenterar egna förslag på exempelvis strategisk plan.

– I stället kommer de med tillägg till vår. Det blir otydligt för väljarna.

– Ledningen tar fram sin strategiska plan med hjälp av tjänstemän. De resurserna har inte vi, säger Backgård.

– Redan i mars avsätter vi tid för strategiska plan-dialogen. Det börjar kännas som slöseri med tid, säger Stenberg.

Regionpolitikernas extrainkomst 2015

Jens Sundström (gruppledare, L) 639 016 (1 071 100, 432 084)

Kenneth Backgård (gruppledare NS) 509 176 kr (1 206 100, 696 924)

Glenn Berggård (landstingsråd, V) 96 036 kr (967 200, 871 164)

Agneta Granström (landstingsråd, MP) 88 956 kr (885 600 kr, 766 644)

Anders Öberg (landstingsråd, S) 85 080 (851 700, 766 620)

Mattias Karlsson (gruppledare, M) 41 172 (577 800, 536 628)

Maria Stenberg (landstingsråd, S) 5 640 kr. (946 500, 940 860)

Lars-Åke Mukka (gruppledare, C) - ej gruppledare 2015.

Listan visar de heltidsarvoderade politiker i Region Norrbotten som 2015 hade högst inkomst vid sidan av sitt arvode. Siffran anger alltså intjänat belopp utöver arvodet. Siffrorna inom parentes är först den totala inkomsten och sedan årsarvodet.

Dessa arvoden gällde 2015. Arvodena har justerats uppåt sedan dess. I extrainkomsten kan arvoden från särskilda politiska uppdrag vara inräknade.

Källa: Region Norrbotten och Skatteverket.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa