Planen: MR till Kalix och Kiruna nästa år

Redan nästa år kan Kalix sjukhus ha en MR-kamera. För Kiruna kan det bli tidigare än så. Men frågetecken kring kostnaden kvarstår.

11 juni 2019 06:30

Kenneth Backgård (Sjvp) utvecklar nu hur regionen skulle kunna tillhandahålla MR-kameror på de sjukhus som idag saknar den medicintekniska utrustningen.

– Vi har haft en genomgång nu på förmiddagen där organisationen pekat på att det finns en tidplan för att kunna driftsätta en MR-kamera i Kalix någon gång i mitten på 2020, säger regionrådet.

Vad kommer det att kosta?

– Upphandlingen är inte gjord, så det är omöjligt att säga, säger Backgård.

Varför är det bråttom?

– Jag vet inte om det är bråttom, vi gick ut i valet med detta och har fattat beslut i fullmäktige och vi har oppositionen med oss så till vida att den behövs i Kalix och kötiden är så lång att vi inte kan vänta.

Kan en MR-kamera bli för dyr?

– Inte på det material vi sett hittills i alla fall, den stora kostnaden verkar vara själva investeringskostnaden. Sen kan jag inte svara exakt på vad ombyggnadskostnaden skulle bli i Kalix ännu, men man har redan tänkt att den ska placeras inom röntgenavdelningen i Kalix och att, utan att svära på den kostnaden, skulle landa någonstans på tre miljoner per år i driftkostnader, säger Backgård.

Beslut om investeringar, ombyggnation och bemanning tas först i oktober. Men regionledningen vidhåller att det är en prioriterad fråga trots tal om en minskning i budgetramen på 592 miljoner fram till 2025.

– När det gäller Kiruna har vi inte landat i någon plan för när det nya sjukhuset ska vara byggt. Vi ska träffa LKAB förutsättningslöst och föra ett resonemang, säger Kenneth Backgård och fortsätter:

– Därför finns det ingen anledning att göra en investering i ett sjukhus som sannolikt kommer att rivas, men åtminstone upphöra att vara sjukhus.

Men Sjukvårdspartiet har lovat Kiruna en MR-kamera och därför förs en diskussion om en tillfällig lösning som skulle kunna ge kirunaborna möjlighet till MR-undersökning i kommunen redan under 2019 – eller i början av 2020. Den MR-trailer som står placerad utanför Sunderby sjukhus idag (som hyrs av Aleris till en kostnad av cirka 7 miljoner kronor per år) skulle kunna köras upp till Kiruna.

– En sån lösning skulle kunna, hör och häpna, vara billigare än vår egen. En MR-undersökning går i dag på 3800 kronor medan den inhyrda går på ungefär 2500 kronor inklusive personal.

Nackdelen med en trailer är dess kamera inte kan genomföra samtliga typer av undersökningar.

Oppositionsrådet Marianne Sandström (SD) håller med om att MR-kamerorna bör kvarstå trots budgetminskningen på horisonten.

– En kötid på åtta månader är inte acceptabelt. Då får du ändå räkna in att vi har viss avlastning från Torneå i Finland dit vissa söker sig själva.

Hon menar att det går att vända på farhågan med låg beläggning på kamerorna.

– Man kan ju tänka sig att vi i framtiden kan bli en region dit medborgare från andra regioner, exempelvis Västerbotten, söker sig om vi ligger i framkant med låga kötider.

Är det bråttom? Finns det ett för högt pris att betala för MR-kameror?

– Ja, vi tycker att norrbottningarna väntat länge nog, detta har varit på tapeten i många år. Men det är klart att man alltid måste ha kostnadsaspekten i åtanke, det kan inte gå hur snabbt som helst eller bli hur dyrt som helst, säger Marianne Sandström.

Förra regionrådet Anders Öberg (S) utlovade innan valet en MR-kamera till Kalix sjukhus men inget uttalat kring Kiruna.

– Vi trodde att Kalix var ett första steg, men att förutsättningar för bemanning och investering behövde undersökas. Gällande Kiruna sa vi ingenting för att vi samtidigt sa att vi ville ha en process med nytt sjukhus till Kiruna och i det titta på förutsättningarna för MR där.

Inte helt olikt vad nuvarande regionledningen anser minus en omplacering av MR-trailern från Sunderby sjukhus.

– Vi anser att det bör göras klart att det är en investering som kan användas fullt ut av norrbottningarna, säger Anders Öberg.

Han menar att regionen bör lösa bemanningen i Gällivare så att den kameran kan köras med full kapacitet.

– Fler tider för undersökning där är en snabbare väg att korta köerna än att göra en investering som kanske kortar köerna om något år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Thomas Lövgren