Ormbergets nya hyresgäster flyttar in – övriga får vänta

Ombyggnationen av Ormbergshuset är så gott som klar.

Men Luleåborna får vänta till hösten innan det går att köpa sig tillgänglighet till bastu och dusch.

14 maj 2019 12:25

Hösten 2018 kom nyheten att Ormberget stod inför flera förändringar. Konstsnöslingan ska exempelvis asfalteras till en kostnad av två miljoner kronor. Nyligen kunde Norrbottens Media berätta att den satsningen ser ut att bli verklighet först 2021 eller 2022.

En annan del i att göra Ormberget ännu mer levande var att göra omklädningsrummet med dusch och bastu mer tillgängligt än vad fallet varit tidigare. Det kommer i framtiden gå att köpa tillgänglighet till omklädningsrummen, den som betalar får en kod för att komma in.

Den satsningen hade kommunen hoppats skulle vara i gång vid det här laget. Men så är inte fallet. Hur passeringen ska lösas och hur betalningen ska ske blev ett större arbete än planerat.

– Det har varit mer omfattande än vi trodde från början så det har dragit ut väldigt på tiden, säger Glenn Robarth, områdeschef på anläggningar vid Luleå kommun.

Nu är planen att sätta igång kodsystemet i samband med att konstsnösäsongen startar vilket brukar vara i början av november.

– Vi har i stort sett klart med byggnaden och hur passeringen blir. Vi har inte satt dit läsaren ännu men allting är förberett, säger Glenn Robarth.

Några som däremot kommer flytta in i lokalerna tidigare än så är medlemmarna i OK Renen. De kommer att ha sitt kansli och samlingslokal i det som tidigare var pool och sedermera gym. Nu får de en av Luleås bästa utsikter och direkt närhet till sina träningsmarker.

Inledningsvis blir det att ställa i ordning en kanslidel och ordföranden Björn Samuelsson hoppas kunna flytta in där redan i veckan. Därefter ska resten av lokalerna fixas till och möbleras. OK Renen hoppas kunna dra nytta av den ökade tillströmningen av människor i närheten av deras klubblokal.

– En eller två kvällar i veckan har vi öppet klubblokalen så kan man fika där. Att skapa en social träffpunkt helt enkelt, säger Björn Samuelsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Appelgren