Miljonregn till Luleås nya parkprojekt

Projektet med Luleås nya park, Origoparken och Kanalstråket på Kronanområdet får drygt fem miljoner kronor i bidrag.

24 januari 2019 15:48

Boverket har beviljat över 108 miljoner kronor till 43 olika projekt runt om i landet, där Luleås Origopark och Kanalstråk får drygt fem miljoner. Bidraget har bland annat beviljats för nyanläggning av stadsgrönska, för att främja ekosystemtjänster som rekreation och dagvattenhantering. Peder Bergman, som är projektledare för infrastrukturen i Kronan - Ny stadsdel, menar att bidraget gör det mindre sannolikt att kommunen behöver se över planerna på parken för eventuella besparingar.

– Då hade vi fått titta lite mer ingående på vilka delar som man har råd med. Visst kan man ta ut svängarna lite mer om man har fått ett bidrag, så är det ju, säger Peder Bergman.

Peder Bergman berättar också att kommunen gynnas av ett attraktivt grönområde på kronan.

– Det här är ett exploateringsprojekt så pengarna som vi lägger ner i projektet får ju kommunen tillbaka på sikt när man säljer mark till olika byggaktörer. Det är viktigt att utveckla de gröna delarna i staden. Det gör att det upplevs mer attraktivt för de som vill bo där.

Det finns även en ren miljöaspekt i parkbygget inte minst sett till dagvattenhanteringen.

– Grönare städer syftar ju till att människor och djur ska få en trivsam miljö att vara i. Sen dagvattenhanteringen är ganska konkret. Där tar vi och leder in dagvattnet från gator och hårdgjorda ytor till den här dammen i parken. Där får man en fördröjande effekt och sen renas vattnet även när det rinner vidare i kanalstråket. På så sätt gynnar det klimatet, säger Bergman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Filip Öhman