Medvetslös fick astmadiagnos - då fick hälsocentralen nog

Den inhyrde läkaren Lars Gustafson ställde astmadiagnoser på ett stort antal patienter när han arbetade vid Stadsvikens hälsocentral i höstas. Detta trots att ingen av dem sökte vård för astmabesvär. Nu har han anmälts till IVO.

15 december 2017 15:34

Nackdiskbråck, hemorrojder och utbrändhet var några av de olika symtom som Lars Gustafsons patienter sökte hjälp för. Han ansåg då enligt ledningen för Stadsvikens hälsocentral, att astma kunde vara grundorsaken. Av 219 patientbesök menade den inhyrde läkaren, hemmahörande i Stockholmstrakten, att 140 av dem hade symtom som kunde härledas till astma, eller att det fanns skäl att starkt misstänka astma. De allra flesta av dessa patienter fick också astmaläkemedel.

– Vi såg på förskrivningen att det gick åt mycket astmaläkemedel redan från början. Men det verkade som om det var sunt och väl underbyggt. Allt eftersom tiden gick blev det mer och mer uppenbart att det inte var hållbart, säger Carl-Johan Westborg, medicinskt ledningsansvarig vid Stadsvikens hälsocentral. Anmälan inkom till Inspektionen för vård och omsorg, IVO i slutet av november och bakom den står ledningen för hälsocentralen. Lars Gustafson arbetade där från den 4 september till den 10 oktober i år.

Enligt Carl-Johan Westborg inkom klagomål från flera av Lars Gustafsons patienter, som hade upplevt att de inte blev omhändertagna för de problem som de sökte läkarhjälp för. Istället hade han menat att astma kunde vara orsaken till flera olika symtom. Efter några veckor kom fler signaler från patienter och även personal, om att allt inte stod rätt till med Gustafsons bedömningar.

– Vi ser allvarligt på det som har hänt. Den här läkaren är mycket intresserad av astma och hängde upp det på ett sätt som inte är medicinskt försvarbart, menar Carl-Johan Westborg.

Efter ett tillfälle, när Lars Gustafson konstaterade att en patient som hade varit medvetslös i flera minuter och drabbats av krampanfall hade fått sina symtom orsakade av astma fick han avsluta sin anställning.

– Patienten tillhörde egentligen en annan hälsocentral och blev omhändertagen där på ett korrekt sätt senare. Men då fick det vara nog, säger Carl-Johan Westborg.

Han uppger att det inte är känt att någon patient ska ha kommit till skada, annat än ekonomiskt. I vissa fall kan läkarens agerande ha lett till fördröjda diagnoser. Några allvarliga patientskador har enligt det som står i anmälan inte upptäckts.

Förutom astmadiagnoserna har läkaren enligt anmälan också "haft för vana att misstänka allergi i väldigt många fall". Det har också framkommit uppgifter om att Lars Gustafson även tidigare har skrivit ut onormala mängder astmamedicin.

– Beter man sig på det här sättet blir man ju inte långvarig på respektive arbetsplats, säger Carl-Johan Westborg.

Norrbottens Media har sökt Lars Gustafson för en kommentar, utan att lyckas nå honom. Han var vid tiden för anmälan fortfarande yrkesverksam.

0920-26 28 65

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linda Kask