Luleå får ett lyft – tack vare F21

2019 blir året när F21 får ny luft under vingarna och kliver fram som en av Luleås största arbetsplatser. "Vi gör mycket nytta för vår hemstad", säger flottiljchef Claes Isoz.

29 december 2018 06:00

I andra delen av Norrbottens-Kurirens artikelserie "Luleås motorer" söker vi oss ut till Kallax för att hitta arbetsplatsen som bokstavligen får Luleå att lyfta.

Luleå kommun är stadens överlägset största arbetsgivare med över 7 000 anställda. På andra plats återfinns Region Norrbotten följt av Luleå tekniska universitet.

SSAB är den största tillverkningsindustrin med över 1 100 anställda, men på femte plats återfinns en överraskning. Det är ett ofta förbisett faktum att F21 tillhör Luleås största arbetsplatser.

Flygflottiljen växer sig ännu större efter årsskiftet, när flygverkstaden och ett antal tjänstemän flyttas till Luleå garnison. Förändringen berör totalt 150 anställda.

Dessutom tillkommer den militära grundutbildningen som återinfördes i höstas. I dag finns 80 värnpliktiga på F21. Nästa år ansluter 250 ungdomar samt året efter ytterligare 200.

– Det finns i Sverige en bred politisk enighet att vi måste satsa mer på försvaret. Vi kan i dag se att på andra sidan Östersjön byggs det upp en militär förmåga i oanad takt. Det innebär att Sverige måste skapa en robust försvarsorganisation. Vi räknar med att klara framtida rekryteringsbehov genom våra grundutbildningar, säger flottiljchef Claes Isoz.

1939 var en orolig tid i Europa. Tyskland invaderade Polen, Böhmen, Mähren och delar av Litauen. I Spanien härjade ett blodigt inbördeskrig. Italien slöt en stålpakt med Tyskland och angrep Albanien. Det finska vinterkriget inleddes när Sovjetunionen gick till anfall.

Som en konsekvens pågick det i Sverige en diskussion om att stärka den militära närvaron genom att placera en flygflottilj i övre Norrland. Det dröjde två år innan Norrbottens flygbaskår landade på den nya flygplatsen i Luleå. I början utrustades kåren med lätta sambandsflygplan och en flygambulans.

I dag är F21 i Luleå en av tre kvarvarande flygflottiljer. Förbandets ställning är starkare än på många år. För två år sedan tog regeringen beslut om att F21 ska stå i beredskap för Natos insatsstyrka.

– Vi har fått en tydlig målbild. Det genomförs regelbundet taktiska evaluering av utbildade kontrollanter från något av Natohögkvarteren i Europa, förklarar Claes Isoz.

Den 49-årige stockholmaren är den 24:e flottiljchefen genom tiderna. Den första februari 2018 intog han sitt tjänstekontor.

Under sina tio månader på nya tjänsten har han fått vara om Natos största militärövning på 25 år. Totalt samlade Trident Juncture cirka 50 000 deltagare för en månad sedan. I Luleå placerades tre amerikanska flygförband för att träna flygstrider över Nordkalotten.

Totalt checkade 460 militärer in på hotell. En del stannade i en hel månad.

– Jag tror att Trident Juncture genererade 9 400 gästnätter i Luleå. Vi brukar räkna att varje deltagare innebär en intäkt på cirka 1 500 kronor per dygn. Det mesta hamnade förstås hos stadens hotell och restauranger.

I maj-juni nästa år sker nästa stora militära övning. Arctic Challenge Exercise kommer att involvera cirka 150 flygplan från Sverige, Norge och Finland.

Det handlar om en luftstridsövning med givna scenarior för offensiva eller defensiva luftstrider. Flottiljchef Claes Isoz betecknar ACE som "den mest avancerade flygövningen i hela Europa".

Han tror också på fler Nato-övningar i framtiden.

– Nato valde att öva i Norrbotten för att visa att alliansen är redo. Nordkalotten och norra ishavet har en större strategisk betydelse än tidigare. Sedan har vi klimataspekt som är viktig att klara av att hantera. När snön kom blev våra utländska gäster osäkra. Det är en viktig erfarenhet att träna i subarktiskt klimat. I Norrbotten kan vi erbjuda ett övningsklimat och ett övningsområde som inte finns någon annanstans i världen.

Norrbottens flygflottilj

Grundat: Första juli 1941

Antal anställda: Cirka 720, varav 275 officerare och specialistofficerare.

Omsättning: 97,6 miljoner kronor.

Huvudbas: Luleå garnison med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.

Förbandschef: Claes Isoz

Viktiga årtal: 1941: Norrbottens flygbaskår bildas. 1955: Svensktillverkade J29 Tunnan dyker upp. 1963: Byter namn till Norrbottens flygflottilj. 1965: J35 Draken landar i Luleå. 1979: S37 Viggen lyfter från Kallax. 2000: Går över till Jas 39 Gripen. 2006: Tas de nuvarande planen, Jas 39 C/D, i bruk. 2013: Den första Arctic Challenge Exercise-övningen med Luleå som huvudbas. 2016: F21 står i beredskap för Natos snabbinsatsstyrka.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Leijon -

Ämnen du kan följa