Varken Niklas Nordström eller Liberalernas gruppledare Thomas Olofsson tror att ränteavdraget kommer påverka den lokala bostadsmarknaden i någon större omfattning.

– Jag är inte särskilt orolig. Det är huvudsakligen storstäderna som kommer påverkas av detta, för vi är inte på den prisnivån. Och det fåtal som har lånat så mycket pengar bör ha råd att amortera, säger Niklas Nordström.

– Jag förstår om byggbolagen är oroliga och det finns en risk att alla planerade projekt inte blir av. Vilket skulle innebära problem för kommunen som har investerat stora pengar för att staden ska kunna växa. Men jag tycker det är bra att amorteringskravet skärps och hoppas att det ska ge mer stabilitet, säger Thomas Olofsson.

Läs mer:

Så blir det skärpta förslaget på amorteringskrav

Mäklarna: "Kommer inte drabba norrbottningarna"

Att det är rätt att skärpa amorteringskravet håller Jan Nyberg, gruppledare för Miljöpartiet, med Niklas Nordström och Thomas Olofsson om.

– Det är bara sunt, och jag tror inte heller att det kommer få några dramatiska konsekvenser lokalt, säger han och fortsätter:

– Och jag hoppas att räntebidraget sänks. För det är framför allt de allra rikaste som gynnas av det. Och det kommer aldrig att komma ett bättre tillfälle att göra det än nu, då vi har låga räntor. Jag måste säga att jag är besviken på regeringen, som inte vågat ta tag i det. Men man kan inte ta bort det på en gång. Utan det är något som får trappas ned stegvis.

Niklas Nordström och Moderaternas gruppledare Anders Josefsson tycker också att regeringen borde se över ränteavdraget.

– Det borde fasas ut helt på sikt. Men fastighetsägarna behöver kompenseras på något sätt. Kanske genom en sänkt fastighetsskatt, säger Anders Josefsson.

– Det är den vägen man måste gå. Ränteavdraget har drivit på bostadspriserna, och bör reduceras. Det är också där de stora pengarna finns att hämta, säger Niklas Nordström.