LKAB:s miljardaffär: "Det kan bli fler förvärv"

LKAB Minerals köper brittiska mineralföretaget Francis Flower – och miljardaffären kan innebära ytterligare expansion i Europa. "Det kan bli fler förvärv", säger Jan Moström, gruvbolagets vd och koncernchef.

10 oktober 2018 17:36

I skuggan av LKAB:s järnmalmsproduktion är dotterbolaget LKAB Minerals på stark frammarsch. I går tillkännagavs att industrimineralkoncernen förvärvar det brittiska familjeföretaget Francis Flower, som återvinner masugnsslagg och förädlar den till GGBS, en miljövänlig ersättning för cement i produktionen av betong (se faktaruta).

– Det var 15 år sedan vi senast gjorde ett stort förvärv, då Frank & Schulte industrimineraldivision, det som blev början till det som i dag är LKAB Minerals inom LKAB Specialprodukter, säger LKABs vd Jan Moström.

Bakgrunden till affären är att gruvjätten, ända sedan de olika divisionerna bildades 2016, vill satsa mer på just Specialprodukter och inte minst på industrimineraler, för att skapa ett mer stabilt LKAB.

– Vi är i dag väldigt beroende av järnmalmsmarknaden som är extremt volatil, våldsam. Vi hade en berg- och dalbanefärd, med en fruktansvärt svår period 2015-2016, med malmpriser under 40 dollar. Därför vill vi växa på industrimineralsidan nu, behöver få ett ännu starkare ben där, säger Jan Moström.

LKAB levererar i dag pellets till British Steels två stålverk i Storbritannien, och inom ett av dem förädlas masugnsslaggen till GGBS av Francis Flower.

Jan Moström beskriver affären som passande i LKABs miljöstrategiska arbete med att på sikt skapa en helt koldioxiffri verksamhet.

– GGBS ersätter Portlandcement, som är en av de större koldioxidemittenterna, eftersom kalkstens bränns i tillverkningen vilket avger oerhört stora mängder koldioxoid. Nu tar vi i stället tillvara på resterna från vår egen järnmalm, säger Jan Moström, som menar att koldioxidutsläppen därmed kan minskas med uppemot 70 procent.

Leif Boström, direktör för Specialprodukter, konstaterar att förvärvet innebär en fördubbling av LKAB Minerals verksamhet i Storbritannien, som nu kommer att finnas på åtta olika orter i England.

– Vi kommer producera och levererar för 1,3 miljoner ton över hela England.

Den granulerade masugnsslaggen ska även levereras till LKAB:s verksamhet i Malmfälten, som i sig är en stor inköpare av cement i dag.

– Vi producerar mycket betong för våra schakt och andra gruvkonstruktioner, så nu tar vi både ner CO2-utsläppen men jobbar också med kostnadssidan.

LKAB Minerals har ägnat det senaste halvåret åt förhandlingar inför förvärvet av Francis Flower.

– Det här är ett familjeföretag och ägaren var inte så intresserad av att sälja till en början, så vi har haft en lång dialog och kommit fram till en nivå som vi känner är rätt, säger Leif Boström.

Värdet på transaktionen är inte officiellt men Jan Moström ger en fingervisning om vad miljardsumman handlar om, med hänvisning till Francis Flowers årliga försäljning motsvarande 800 miljoner kronor och ett 15-25-procentigt resultat omkring 160 miljoner kronor.

– En förvärvssumma brukar ligga omkring tio gånger resultatet. Om vi ligger över eller under det låter jag dock vara osagt, säger Jan Moström.

Han hoppas också att fler liknade förvärv kan göras av verksamheter i anslutning till andra kunder som LKAB levererar pellets till för stålproduktion.

– Vi ser en möjlighet att expandera ut i Europa, till andra än British Steel. Det kan bli fler förvärv, men också organisk tillväxt i och med den teknik och det kunnande som nu byggs upp.

Just nu pågår också känsliga förhandlingar angående Brexit, det brittiska utträdet ur EU, men Jan Moström är inte alltför oroad kring det.

– Fördelen är att Francis Flowers verksamhet sker framförallt inrikes, i England, utan vare sig import eller export. Bolaget berörs därför väldigt lite av en Brexit.

Miljardaffären kommer inte heller innebära besparingar som drabbar övriga av LKAB:s verksamheter och arbetstillfällena i Norrbotten.

– Tvärtom är detta en investering för att skapa lönsamhet. Det här genererar bra kassaflöden som kan nyttjas även i kärnverksamheten i Malmfälten i en eventuell lågkonjuktur, säger Leif Boström, LKAB Minerals.

Förvärvet ska godkännas av österrikiska konkurrensmyndigheter. Besked väntas inom 4–6 veckor.

Fakta/LKAB-affären

Familjeföretaget Francis Flower grundades på 1950-talet och bedriver verksamhet inom industrimineraler på fyra orter i England.

Mald granulerad masugnsslagg – "GGBS" – är en sandliknande produkt som mals till ett fint pulver. GGBS kan ersätta upp till 70 procent av portlandcement i produktionen av betong.

Francis Flower:s årliga försäljning uppgår till ca 1,3 miljoner ton mineralprodukter till ett värde av närmare 800 miljoner kronor, merparten i Storbritannien.

Bolaget har cirka 130 anställda vid fyra produktionsorter: Scunthorpe, Wicken, Gurney Slade och Runcorn.

LKAB Mineral har 300 medarbetare samt fabriker och mineralbrytning i elva länder. I England finns fyra fyra verksamhetsorter och 160 anställda.

2017 hade LKAB en försäljning motsvarande 23 miljarder kronor, varav LKAB Minerals andel var 2,4 miljarder kronor.

Källa: LKAB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nils Johansson