Laxtransporterna kan öka i länet

Varje år transporteras stora mängder norsk lax från Nordnorge genom Norrbotten. Ibland rapporterar vi om när de kör av vägen eller som för någon vecka sedan då ett tåg med lax spårade ur. Prognoser pekar på att transporterna kommer att öka.

24 februari 2019 06:00

Lax och fiskodling är en av Norges största industrier och en stor mängd av laxen som exporteras passerar genom Norrbotten.

– De siffror jag har som är aktuella är från Nordnorge och de tre nordligaste fylkena. Från dessa kommer ungefär 200 000 ton lax per år, säger Robert Forsberg, ordförande i Norrbottens handelskammares logistikråd.

Läs mer: Varningen: Gå inte nära tåget

I Nordnorge har det gjorts prognoser på att det fram till 2040 kommer att ske en femdubbling av exporten från dagens nivåer till att transportera 1 000 000 ton lax per år. I dag går två tåg per dag över malmbanan och i framtiden tror man att det kommer att krävas minst fem tåg per dag från Narvik. Med den prognostiserade volymökningen skulle det krävas 4 till 5 tågset med 600 ton fisk dagligen.

– Det är därför att de är så viktigt att från norsk och svensk sida jobba strategiskt med att bygga ut det till ett dubbelspår för då kommer transporter både av järnmalm och av fisk att rymmas på banan, men annars inte, säger Robert Forsberg.

Trafikverket är i planeringsfasen när det gäller en utbyggnad av Malmbanan och man tittar nu på att göra dubbelspår på sträckan Kiruna-Riksgränsen. Det finns i dagsläget ingen finansiering av byggandet och det är därför osäkert om eller när ett dubbelspår kan finnas på plats.

Utöver tågtransporterna så fraktas en hel del av laxen på lastbilar.

– Mycket går på gummihjul. Man har samlat upp en del till Narvik, men tittar man på de allra nordligaste områden så kommer de transporterna med gummihjul. En del går mot den norska marknadsdelen mot Oslo för att sedan gå ut mott norra Europa och en går till Helsingfors.

Det finns i dagsläget ingen tillförlitlig statiskt på hur många lastbilstransporter med lax som går via länets vägar.

– Det är något som vi från Handelskammaren håller på att titta på om det inte är dags att ta fram så att vi vet vad som transporteras genom länet. Som vi har sett så har vi inte hittat och vi har verkligen försökt gräva fram siffror på det, men det finns inga vederhäftiga siffror, säger Forsberg.

Hur stor del av de totala transporterna i länet är laxtransport?

– Det är precis sådan statistik som vi saknar. Jag har svårt att gå på antaganden för då är det lätt att det blir fel, men samtidigt så vet vi att det här är någonting som vi behöver titta på tillsammans med de som har intresse – och det är naturligtvis våra myndigheter som har ett stort intresse av att veta vad som händer. Så vi är inne i en diskussion om inte vi kan sätta igång ett arbete och försöka analyser och ta reda på hur det totala transportflödet ser ut både nationellt och genom länet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars-Göran Norlin