Den stora parkeringsplatsen vid Sandviksgatan och Residensgatan används i dag av anställda vid länsstyrelsen och Lantmäteriet som hyr p-platser här. Parkeringen ägs av fastighetsbolaget Diös som har stora planer för Luleå. Tomten i kvarteret Biet ska bebyggas med både kontor och bostäder, enligt ett förslag som Diös lämnat in till Luleå kommun.

– Vi tror att det kan bli en fantastisk ny entré till Luleå. Det är ett bra läge helt enkelt, sade Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling Diös i en intervju i somras.

Längs med Sandviksgatan tänker sig Diös och MAF arkitektbyrå att bygga kontorslokaler i två byggnader. Kontorslokalerna ska placeras på våning tre-fem. I hörnet av Sandviksgatan-Residensgatan placeras ett tio-tolv våningar högt kontorshus, därgemensam entré, reception och gym ska finnas. I en angränsande byggnad i korsningen Residensgatan-Stationsgatan skissas på restaurang i gatuplanet och bostäder på våning tre-nio. Ytterligare två fristående bostadshus placeras på den del av tomten som vetter mot Stationsgatan, de föreslås bli tolv våningar höga. Ett underjordiskt garage ska ha plats för drygt 300 bilar.

Artikelbild

| Längs med Sandviksgatan vill Diös bygga kontor i tre byggnader. Bakom kontorsbyggnaden tre punkthus med bostäder.

Totalt räknar Diös med att bygga 16 800 kvadratmeter, varav 7 900 kvadratmeter kontor. Enligt uppgift från Diös en investering på cirka 300 miljoner kronor.

Stadsbyggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för att tomten ska kunna bebyggas. Ärendet ska tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag.

Projektet innebär flera utmaningar, som måste hanteras i planarbetet och som kan påverka utformningen av den nya bebyggelsen.

– Länsstyrelsebebyggelsen är minnesmärkt, vi måste ta hänsyn till det och så domkyrkan, säger planchefen Annelie Granljung.

Artikelbild

| I dag är kvarteret Biet en stor parkering vid länsstyrelsen och Lantmäteriet. Så här vill Diös bebygga kvarteret med kontor och bostäder.

– När du kommer över Bergnäsbron ser du kyrktornet, entréerna till Luleå är viktiga hur de utformas. Vi får väga fram och tillbaka, vad som blir det bästa att bebygga. Stadsbilden kommer att förändras jämfört med hur det är i dag, fortsätter Annelie Granljung.

Ett område i närheten finns reserverat för en framtida Bergnäsbro.

Artikelbild

– Det kommer att gå att lösa, vi har tittat på olika svängradier för att ansluta en ny bro, det ska finnas en lösning, säger Annelie Granljung.

Parkeringsplatserna som försvinner när marken bebyggs måste ersättas.

– Platserna ska återföras, de är nödvändiga för de verksamheter som finns i dag, de måste ersättas, säger Annelie Granljung.