Krisen: Halvering av antalet vårdplatser

Bristen på sjuksköterskor har medfört nästan en halvering av disponibla vårdplatser, både inom närsjukvården och på Sunderby sjukhus vilket gör att patientsäkerheten riskeras.

–Det är ett problem för patienterna att inte få den där kvalitén i vården, säger Norrbottens regionråd Anders Öberg.

3 december 2018 18:44

Norrbottens Media har tidigare berättat om vårdkrisen i länet, när operationer blir inställda till följd av brist på personal och när ledningen dragit i handbromsen för att inte stafettsjuksköterskornas kostnader ska sladda ner i diket. Inom närsjukvården är 140 vårdplatser reducerade till 75 vårdplatser. På Sunderby sjukhus är läget lika illa.

- Av 274 fastställda vårdplatser på vuxenvårdsavdelningarna har vi idag 162 disponibla vårdplatser, säger Katarina Johansson, biträdande närsjukvårdschef på Sunderby sjukhus.

Då är psykiatri-, barn- och gynavdelningen samt IVA borträknade.

– Vi vill inte ha tillbaka hyrsjuksköterskor utan vi vill rekrytera och behålla egen personal. Det är inte bra för kontinuiteten eller lagarbetet.

Är det möjligt då?

– Rekrytering är ingen quick fix.

Påverkas patientsäkerheten?

– Det är klart att det är stora risker för patientsäkerheten när det är trångt och när man inte kan bedriva vården på ett strukturerat sätt. För att lösa den akuta vårdkrisen krävs att personalen får ställa upp och jobba extra.

–Kortsiktigt under de närmaste veckorna kan vi inte lösa det på något annat sätt än att vi försöker stimulera den personal vi har att ta extrapass, säger Katarina Johansson.

Men det håller inte i längden och den befintliga personalens hälsa riskeras. Det vet också regionrådet Anders Öberg.

–Trots att sjukfrånvaron just nu går i rätt riktning så finns det oro att det påverkar arbetsmiljön och arbetssituationen. Det är inte bra.

Fokus ligger enligt honom på att kunna erbjuda bra tjänster till de som tidigare har jobbat som stafetter med förhoppningen att de kan tänka sig att återgå till vanliga tjänster.

Men om patientsäkerheten riskeras och personalens hälsa riskeras är det då rimligt att rucka på hyresstoppet?

–Nej, det vill jag nog inte säga utan då måste man göra en bedömning om vad som är mest lämpligt just nu och vilka vårdplatser i så fall man ska ha tillgängliga.

Läget är akut, borde man inte göra den bedömningen nu igen?

– Det här handlar om en situation då vi behöver hålla ihop länet också. Om vi har vårdplatser i Piteå och Kalix för Sunderbyns del så kanske det är möjligt att få vård som inte är specialistsjukvård på de sjukhusen, i väntan på att gå hem eller att få ett korttidsboende på kommunerna. Jag tänker att man ser alla platser som en helhet, som under sommartid för Norrbottens del.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kirsi Poikela