Kommunen söker lokal för ny dansscen

Exiled Dance Crew ska få ett verksamhetsbidrag på 350 000 kronor för 2018.

12 oktober 2017 21:42

Föreningen har ansökt om ett bidrag för att kunna flytta till en lokal närmare centrum, en lokal i Södra hamn. Kulturnämndens arbetsutskott är positivt inställd och föreslår bifall till ansökan.

– Dansen är en prioriterad fråga och det här är ett av flera steg som kommer upp till kulturnämnden fram till årsskiftet, säger Omar Jakobsson, (S) ordförande för kulturnämnden.

Exiled Dance Crew ska få möjlighet att utveckla sin verksamhet tillägger han. Fler beslut är att vänta.

– Vi kommer inom kort att ta ett förslag om att stödja en fri dansgrupp och att utveckla Luleå genom ett dansresidens, fortsätter Omar Jakobsson.

I ett tredje steg för att utveckla dansen i Luleå kommer kommunen att gå ut med en förfrågan till fastighetsägarna.

– Vi kommer att gå ut och fråga vem av dem som kan erbjuda oss de lokaler vi behöver för ett par dansscener. Det måste ligga ganska nära centrum för att vara aktuellt för ungdomarna, som ska ta sig dit, säger Omar Jakobsson.

Han använder termen dansscenhuset. Lokalerna ska rymma scen för framträdanden, träningslokaler, lokaler för föreningsdansen och den fria gruppen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Isaksson

Ämnen du kan följa