"Jag tycker att det är lite provocerande"

Barn som har haft både kvinnliga och manliga förskollärare ger bättre skolresultat i språk och matematik. Det visar en studie av norska statistiska centralbyrån. "Det handlar inte om att en enkönad manlig arbetsplats skulle vara bättre utan mer om fördelen med en tvåkönad yrkeskultur", säger Urban Eriksson, förskollärare i Luleå.

26 maj 2018 12:24

Norska statistiska centralbyrån har under tolv års tid undersökt hur barns studieresultat kan ha påverkats ifall de hade en hög andel manliga lärare på förskolan. Resultatet visar att barn i årskurs ett till tre som gick på en förskola där en femtedel av personalen var män presterar bättre på proven i språk och matematik, än vad barn som gick på en förskola där endast tre procent av de anställda var män.

Studien visar att utbildningsnivån hos förskollärarna inte hade någon större effekt på resultatet utan det avgörande är att personalen har en hög andel män.

Urban Eriksson är förskollärare sedan 30 år tillbaka och en av de drivande krafterna i nätverket Män i förskolan som i dag har runt 20 medlemmar. Han har läst rapporten och reagerar på studiens resultat.

– Jag tycker att det är lite provocerande att vi som gått och pluggat till förskola och sedan visar studien att utbildning och erfarenhet bara har marginell betydelse för barnens utveckling. Samtidigt som resultaten stärker oss i vårt arbete med att rekrytera fler män till förskolan, säger Urban Eriksson, förskollärare på Burströmska förskolan i Luleå.

Han förstår inte riktigt sammanhanget hur en förskola med många manliga lärare skulle göra så att de barnen skulle prestera bättre senare i skolan.

– Det är väl möjligen så att vissa barn har lättare att vända sig till mig för att jag är man och andra undviker mig för att jag är man. Om bägge könen finns representerade finns det någon för alla. Men det är ju bara spekulationer. Jag har svårt att se kopplingen om det inte har med en förändrad yrkeskultur att göra, säger Urban Eriksson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Stjernström