"IT är en stekhet bransch i Luleå"

"IT-branschen är stekhet i Luleå. Det råder tuff konkurrens om systemutvecklarna", säger Fredrik Lundström på Tullverket.

2 januari 2019 05:00

1621 tilldelades Luleå stadsprivilegier. 15 år senare grundades Tullverket. I dag har de två storheterna förenats på Luleå science park.

Det är inte den enda statliga myndigheten som valt att etablera sig i samma stadsdel. I september flyttade Försäkringskassan ett av sina IT-kontor med cirka 100 anställda till Porsön.

Under 2019 planerar kassan att bygga upp ett center med inriktning bland annat mot artificiell intelligens i Luleå. Närheten till universitetet är ett skäl till framtidssatsningen, som på sikt ska sysselsätta ytterligare ett 25-tal personer

Nästa år öppnar Pensionsmyndigheten sitt första IT-kontor utanför Stockholm. Rekryteringen av IT-arkitekt, systemanalytiker och systemutvecklare är redan i full gång. Tanken är att kontoret på sikt ska få minst ett 30-tal anställda.

Totalt arbetar i dag 1 000 personer på Luleå science parks cirka 100 företag. 40 procent av företagen verkar inom IT-branschen.

– De senaste årens utveckling har varit väldigt god. Jag tror att vi i princip kan fördubbla antalet anställda på Luleås science park inom tio år. Det är klart att konjunkturen kan påverka utfallet, men om vi bara får upp byggnader i tillräckligt rask takt tror jag att vi kan fylla dem med intressanta företag, säger Tore Johnsson, vd i Luleå science park.

46-årige Fredrik Lundström har upplevt tiden vid millennieskiftet när IT-företag var med om nästan gränslösa framgångar innan bubblan till slut sprack.

Vid 2000-talets början var han delägare i ett konsultföretag i Stockholm.

– Det var roliga år när allt skulle digitaliseras. Företagen köpte konsulttjänster i en så hög utsträckning att det nästan blev omöjligt för dem att räkna hem affären. Efterdyningarna var lärorika och nödvändiga. Branschen blev mer realistisk och fick liksom båda fötterna tillbaks på jorden igen.

I dag sitter Fredrik Lundström i Tullverkets ledningsgrupp. Han arbetar som IT-chef på kontoret i Luleå som sköter myndighetens hela IT-system.

Tullverket var en av de första hyresgästerna som flyttade in på den nybildade företagsbyn på Porsön. Året var 1988.

Under hans tre år har den statliga myndigheten ökat med 50 personer till 190 anställda i Luleå.

– Inom Tullverket har vi i flera året arbetat för att bygga upp ett fungerande digitalt IT-stöd för hela vår kärnverksamhet. En stor drivkraft för digitaliseringen har varit harmoniseringen mot EU, förklarar Fredrik Lundström.

Tullverket är i dag en av de största arbetsgivarna inom IT-branschen i Luleå. Etableringen av nystartade företag och statliga myndigheter har bidragit till en ökad konkurrens om kompetens.

– Digitaliseringsvågen har skapat en trend i hela landet som nu har kommit till Luleå också. Som arbetsgivare kan det bli lite bekymmersamt i samband vid rekryteringar, men å andra sidan är det roligt för regionen och visar det att IT kan fungera som en tillväxtsmotor, betonar Fredrik Lundström.

Vad gör Luleå intressant?

– Det handlar om närheten till universitetet. Här kan vi få tag i rätt kompetens. För Tullverkets del är det en fördel att vara placerad i Luleå eftersom vi inte blir lika konkurrensutsatta som IT-företag i exempelvis Stockholm. Vår personalomsättning är låg.

Står verksamheten i Luleå inför en ytterligare expansion?

– I dag finns det nästan inga lediga utrymmen kvar i vårt hus, men jag har precis fått klartecken för att rekrytera ett 10-tal nya tjänster under 2019. Nu fokuserar vi på att utveckla moderna arbetssätt och allt eftersom avveckla gamla datasystem.

Luleå science park

Grundat: 1987.

Antal företag: cirka 100.

Antal anställda: ungefär 1 400.

VD: Tore Johnsson

Största företag: Tullverket, Vattenfall, Facebook, ALS Scandinavia, Luleå Energi, Saab Technology, CGI och Ericsson research.

Utvecklingen inom Tullverkets IT-avdelning i Luleå: 2000: 95 anställda. 2012: 145. 2018: 190.

Luleås motorer

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Leijon -