Den stora, yviga björnlokan växer i dikena på flera ställen kring Bredviksvägen i Luleå. Växten är förvillande lik hundkäx, men är betydligt elakare.

Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt är dess växtsaft så stark att den kan fräta genom kläder. I kontakt med huden lämnar växten eksem och svårläkta sår efter sig. Detta beror på att växten innehåller furokumariner som i samband med solljus ger brännskador.

Växten är dock relativt ovanligt i Norrbotten.

Artikelbild

Så skiljer du mellan björnloka och Hundkäx. Björnloka till vänster.

Från och med 2016 är det enligt EU-förordning markägarens ansvar att avlägsna vissa typer av giftiga lokor; jätteloka, tromsöloka och bredloka. Björnloka finns alltså ännu inte med på listan över de arter som anses invasiva i Sverige. Däremot kan det på grund av skaderisken trots allt vara klokt att ta bort växten, vilket Luleå kommun nu funderar på att göra.

Tar ni alltid bort den här typen av växter?

– Det beror på var den växer – om den är i närheten där mycket människor och barn vistas försöker vi ta bort den så långt det är möjligt. Vi får åka och kolla längs Bredviksvägen och se hur det ser ut, säger Anna-Marita, parkmästare i Luleå.