Här är VA-nätet en het fråga

Boende i Sunderbyn är oroade över sitt föråldrade vatten- och avloppsnät och kritiska mot att enskilda fastighetsägare ska tvingas köpa backventiler för att kompensera för problemen som uppstår.

22 november 2017 19:46

Det framkom när Norrbottens Medias program Folkets röst besökte området i veckan. Men chefen på VA-avdelningen vid Luleå kommun, Petra Viklund, uppger att VA-nätet i Sunderbyn till stora delar är att betrakta som hyfsat nytt, det vill säga att det är byggt under 1970- och 1980-talet. Det är också i de områdena som det bor mest folk. Men i de äldre delarna av Sunderbyn finns ledningsnät som är byggt från 1930-talet till och med 1950-talet.

– Vi har ett program som rullar på alla våra områden, där vi bygger om ledningar och i en kanske något långsam takt, så gör vi åtgärder. Det projekt som ligger närmast just nu är att vi kommer att bygga en ny ledning i Norra Sunderbyn. Det ska göras under 2018, säger Petra Viklund.

Men det finns inga planerade ombyggnationer av ledningarna på de stora bostadsgatorna i området de närmaste åren.

– Vi gör mindre åtgärder. Vi spolar lite brunnar och vi byter ventiler, sådana driftsåtgärder.

Några av de som medverkade i Folkets röst påpekade att Sunderbyn inte kan växa med utökade bostadsområden som läget är i dag. Och precis så är läget i dag, enligt Petra Viklund.

– På avloppssidan är det ju så, precis som på sörsidan av Luleå kommun, att vi inte har mer kapacitet. Det innebär att man i dag inte kan bygga mer i Sunderbyn, i någon större omfattning. Systemet är fullt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linda Kask