– Fingerborgsblomma har vi haft några år, säger Maria Engström som är arbetsledare i stadsträdgården.

– Men tidigare har de funnits mest i trafiken.

Maria Engström berättar att på mittrefugen på bland annat Varvsleden har det i flera år planterats fingerborgsblomma.

Även i år skulle växterna finns där, men på grund av risken för den personal som bland annat vattnar blommorna, blev det inte så. Det har visat sig att det är farligt att stå mitt i trafiken och vattna och därför behöver inte personalen göra det längre. I stället finns blommorna nu exempelvis utanför Kulturens hus, utanför stadshuset och i parken intill Seminariet.

– Vi fick improvisera när det blev klart att de inte kunde stå i trafiken, säger Maria Engström.

Men hon håller med om att det kanske inte är den lämpligaste placeringen att ha blommorna intill en lekpark som Cedern, även om hon inte tror att det finns risk för att barn får i sig gift. Det har inte hänt hittills.

– De är nog inte så smaskiga. Men om det finns folk som tycker att det känns obehagligt, så får vi tänka om till kommande år, säger Maria Engström som ändå är full av beundran inför de vackra blommorna på sina stänglar.

– De är verkligen praktfulla.

De fingerborgsblommor som växer i Luleå blommar redan första året. Annars blommar växten först år två och det första året kommer bara en bladrosett, som i sig innehåller mera gift än vad de senare blommorna gör.