Fyra läkare coronasmittade i länet

Fyra läkare i länet har drabbats av coronaviruset och smittspridningen sker även bland övrig vårdpersonal. Nu hoppas smittskyddsläkaren Anders Nystedt på ett nytt immunitetstest – innan "värstascenariot" i början av maj.

27 mars 2020 14:20

Alla fyra läkarna jobbar inom akutsjukvården, men smittskyddsläkaren uppger inte vilka sjukhus det handlar om.

– Två läkare har smittats "på byn". De andra har troligen smittats på jobbet, genom att ha undersökt patienter som man inte visste var smittade.  

Risken finns nu att fler läkare, intensivvårdspersonal och andra i vårdens nyckelfunktioner insjuknar i covid-19, vilket sätter coronaberedskapen på svåra prov.

– Fler kommer bli sjuka, många med förkylningssymtom inom vården är sannolikt smittade redan. Samtidigt läggs resurserna om. Planerad vårdverksamhet skjuts upp och såväl läkare som sköterskor flyttas till akut- och intensivvård.  

Nystedt ser också fördelar med att vårdpersonal smittas.

– De här läkarna tillhör, vad jag vet, inga riskgrupper. De blir borta tio dagar och sen är de friska, med immunitet.  

Hur gynnas de privata vårdföretagen?

– Inte omöjligt att stafettläkare och andra behövs mer nu, men jag hoppas att privata aktörer inte slår mynt av situationen.

Samtidigt kommer allt fler larm om skriande brist på skyddsutrustning, även om smittskyddsläkaren inte tror att det påverkade de aktuella coronafallen bland läkarna.

– Skyddsutrustning finns ännu, även om det börjar gapa tomt på hyllorna inom vissa verksamheter.  

Problemet är annars att vården saknar tillräckligt med så kallad reagens vid provtagningar, som avgör om akut infektion föreligger (PCR-metoden).

Nystedt gläds därför åt att vårdpersonal snart kan immunitetstestas med en ny sorts provanalyser.

– Via ett enkelt blodprov ser man om anti-kroppar har utvecklats, vilket sker tio dagar efter att personen har insjuknat. Antikropparna påvisar genomgången sjukdom och immunitet.  

Förhoppningen är att testerna börjar utföras inom några veckor.  

– Fantastiskt om vi kan börja så snart som möjligt, apropå bemanningsproblemen. Immun personal kan utan risk arbeta med smittade patienter.

Under fredagen hade länet 43 konstaterade coronafall, cirka sex-åtta får intensivvård i Piteå och Sunderbyn.  

Ännu är det veckor kvar till Folkhälsomyndighetens "värstascenario" för länet – 100 allvarligt insjuknade på sjukhusen samtidigt, varav 25 IVA-patienter med respirator.  

– Uppskattningen är att "peaken" sker i början av maj. Jag hoppas att vi har de nya immunitetstesterna då, säger Anders Nystedt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nils Johansson